Postcode Jutrijp

Jutrijp is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Jutrijp telt 305 inwoners. Jutrijp heeft 136 huishoudens en 20 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Jutrijp.

Informatie

Postcode(s) van Jutrijp 8623
Netnummer(s) van Jutrijp 0515
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Jutrijp 305
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 136
Aantal bedrijfspanden 20
Aantal huisnummers 139
Aantal straten 8

Plaatsen in de buurt van Jutrijp

Hommerts IJlst Uitwellingerga Koufurderrige Sneek Oosthem Oppenhuizen Smallebrugge Heeg Boornzwaag Ysbrechtum Offingawier Folsgare Dijken Indijk Abbega Loënga Ypecolsga Woudsend

Zoeken binnen Jutrijp

Zoek naar een postcode of straat binnen Jutrijp:

NS-stations in de buurt van Jutrijp

Klik op een station om de actuele vertrektijden te bekijken.
IJlst Sneek Sneek Noord

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 135
Eenpersoons huishoudens 40
Huishoudens met kinderen 40
Huishoudens zonder kinderen 55

Aantal inwoners van Jutrijp

Aantal inwoners 305
Personen in particulier huishouden 305
Alleenstaande inwoners 40
Ouder in eenouderhuishouden 5
Partner in paar met kinderen 75
Partner in paar geen kinderen 105
Thuiswonend kind 80
Overig lid huishouden 0
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Jutrijp

Totale wegvoeruigen 284
Personenautos 173
Bedrijfsvoertuigen 68
Bestelautos 31
Bussen 0
Motorfietsen 21
Snorfietsen 13
Brommobielen 0

Personen met migratieachtergrond in Jutrijp

Totaal 5
Afrikaanse achtergrond 0
Amerikaanse achtergrond 0
Aziastische achtergrond 0
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 5
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Jutrijp

Alle postcodes van Jutrijp

8623

GPS coördinaten van Jutrijp

Breedtegraad (latitude) 52.99638900
Lengtegraad (longitude) 5.64344600

Wijken in Jutrijp

Wijk 05 IJlst Wijk 06 Zuid IJlst

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Jutrijp?

Jutrijp ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Jutrijp?

Jutrijp heeft 305 inwoners. Hiervan leven 305 personen in een particulier huishouden. Er zijn 40 personen leven alleen. 5 personen wonen in een eenouderhuishouden. 75 personen wonen samen en hebben kinderen. 105 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 80 personen die thuiswonende kinderen zijn. 0 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Jutrijp?

Jutrijp telt 135 huishoudens. Hiervan zijn 40 een eenpersoons huishouden. 40 van deze 135 huishoudens hebben kinderen en 55 huishoudens hebben geen kinderen in Jutrijp

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Jutrijp?

In Jutrijp wonen in totaal 5 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 0 personen een Afrikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Aziastische achtergrond. 5 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.