Postcode Longerhouw

Longerhouw is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Longerhouw telt 45 inwoners. Longerhouw heeft 26 huishoudens en 5 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Longerhouw.

Informatie

Postcode(s) van Longerhouw 8745
Netnummer(s) van Longerhouw 0517
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Longerhouw 45
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 26
Aantal bedrijfspanden 5
Aantal huisnummers 28
Aantal straten 2

Plaatsen in de buurt van Longerhouw

Schettens Exmorra Schraard Allingawier Hichtum Tjerkwerd Witmarsum Bolsward Wons Makkum Dedgum Burgwerd Idsegahuizum Piaam Parrega Wolsum Nijland Pingjum Hartwerd Waaksens Blauwhuis Greonterp

Zoeken binnen Longerhouw

Zoek naar een postcode of straat binnen Longerhouw:

Foto's van Longerhouw

Foto van Longerhouw Foto van Longerhouw

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 25
Eenpersoons huishoudens 10
Huishoudens met kinderen 10
Huishoudens zonder kinderen 5

Aantal inwoners van Longerhouw

Aantal inwoners 45
Personen in particulier huishouden 45
Alleenstaande inwoners 10
Ouder in eenouderhuishouden 0
Partner in paar met kinderen 10
Partner in paar geen kinderen 20
Thuiswonend kind 5
Overig lid huishouden 0
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Longerhouw

Totale wegvoeruigen 40
Personenautos 31
Bedrijfsvoertuigen 5
Bestelautos 2
Bussen 0
Motorfietsen 2
Snorfietsen 0
Brommobielen 1

Personen met migratieachtergrond in Longerhouw

Totaal 0
Afrikaanse achtergrond 0
Amerikaanse achtergrond 0
Aziastische achtergrond 0
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 5
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Longerhouw

Alle postcodes van Longerhouw

8745

GPS coördinaten van Longerhouw

Breedtegraad (latitude) 53.06866300
Lengtegraad (longitude) 5.47787600

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Longerhouw?

Longerhouw ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Longerhouw?

Longerhouw heeft 45 inwoners. Hiervan leven 45 personen in een particulier huishouden. Er zijn 10 personen leven alleen. 0 personen wonen in een eenouderhuishouden. 10 personen wonen samen en hebben kinderen. 20 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 5 personen die thuiswonende kinderen zijn. 0 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Longerhouw?

Longerhouw telt 25 huishoudens. Hiervan zijn 10 een eenpersoons huishouden. 10 van deze 25 huishoudens hebben kinderen en 5 huishoudens hebben geen kinderen in Longerhouw

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Longerhouw?

In Longerhouw wonen in totaal 0 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 0 personen een Afrikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Aziastische achtergrond. 5 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.