Postcode Sneek

Sneek is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Sneek telt 33.555 inwoners. Sneek heeft 16.718 huishoudens en 1.740 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Sneek.

Informatie

Postcode(s) van Sneek 8601 - 8608
Netnummer(s) van Sneek 0515
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Sneek 33.555
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 16.718
Aantal bedrijfspanden 1.740
Aantal huisnummers 19.116
Aantal straten 529

Plaatsen in de buurt van Sneek

Loënga Offingawier Ysbrechtum Oppenhuizen Goënga IJlst Scharnegoutum Folsgare Jutrijp Tirns Uitwellingerga Tjalhuizum Oosthem Gauw Sibrandabuorren Boornzwaag Lytsewierrum Dearsum Hommerts Abbega Reahûs

Zoeken binnen Sneek

Zoek naar een postcode of straat binnen Sneek:

Foto's van Sneek

Foto van Sneek Foto van Sneek Foto van Sneek Foto van Sneek Foto van Sneek Foto van Sneek Foto van Sneek Foto van Sneek Foto van Sneek Foto van Sneek Foto van Sneek

NS-stations in de buurt van Sneek

Klik op een station om de actuele vertrektijden te bekijken.
Sneek Sneek Noord IJlst

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 15.390
Eenpersoons huishoudens 6.035
Huishoudens met kinderen 4.915
Huishoudens zonder kinderen 4.440

Aantal inwoners van Sneek

Aantal inwoners 33.555
Personen in particulier huishouden 32.505
Alleenstaande inwoners 6.045
Ouder in eenouderhuishouden 1.240
Partner in paar met kinderen 7.360
Partner in paar geen kinderen 8.770
Thuiswonend kind 8.765
Overig lid huishouden 325
Persoon in institutioneel huishouden 1.050

Aantal voertuigen in Sneek

Totale wegvoeruigen 22.885
Personenautos 15.139
Bedrijfsvoertuigen 4.997
Bestelautos 1.808
Bussen 0
Motorfietsen 1.117
Snorfietsen 998
Brommobielen 47

Personen met migratieachtergrond in Sneek

Totaal 4.425
Afrikaanse achtergrond 650
Amerikaanse achtergrond 480
Aziastische achtergrond 1.635
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 1.630
Marrokaanse achtergrond 85

Kaart van Sneek

Alle postcodes van Sneek

8601 8602 8603 8604 8605 8606 8607 8608

GPS coördinaten van Sneek

Breedtegraad (latitude) 53.02938800
Lengtegraad (longitude) 5.66208000

Bedrijven in Sneek

Klik op een bedrijf om naar de website van het bedrijf te gaan.

Wijken in Sneek

Wijk 01 Sneek

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Sneek?

Sneek ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Sneek?

Sneek heeft 33555 inwoners. Hiervan leven 32505 personen in een particulier huishouden. Er zijn 6045 personen leven alleen. 1240 personen wonen in een eenouderhuishouden. 7360 personen wonen samen en hebben kinderen. 8770 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 8765 personen die thuiswonende kinderen zijn. 325 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 1050 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Sneek?

Sneek telt 15390 huishoudens. Hiervan zijn 6035 een eenpersoons huishouden. 4915 van deze 15390 huishoudens hebben kinderen en 4440 huishoudens hebben geen kinderen in Sneek

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Sneek?

In Sneek wonen in totaal 4425 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 650 personen een Afrikaanse achtergrond. 480 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 1635 personen hebben een Aziastische achtergrond. 1630 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 85 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.