Postcode Abbega

Abbega is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Abbega telt 250 inwoners. Abbega heeft 101 huishoudens en 19 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Abbega.

Informatie

Postcode(s) van Abbega 8617
Netnummer(s) van Abbega 0515
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Abbega 250
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 101
Aantal bedrijfspanden 19
Aantal huisnummers 109
Aantal straten 8

Plaatsen in de buurt van Abbega

Oosthem Wolsum Westhem Folsgare Blauwhuis Nijland Tjalhuizum IJlst Bolsward Oudega Ysbrechtum Hartwerd Greonterp Tirns Dedgum Tjerkwerd Idzega Sandfirden Reahûs Hieslum Jutrijp Sneek Hidaard Parrega

Zoeken binnen Abbega

Zoek naar een postcode of straat binnen Abbega:

Foto's van Abbega

Foto van Abbega

NS-stations in de buurt van Abbega

Klik op een station om de actuele vertrektijden te bekijken.
IJlst Sneek Sneek Noord

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 95
Eenpersoons huishoudens 25
Huishoudens met kinderen 35
Huishoudens zonder kinderen 35

Aantal inwoners van Abbega

Aantal inwoners 250
Personen in particulier huishouden 250
Alleenstaande inwoners 25
Ouder in eenouderhuishouden 5
Partner in paar met kinderen 65
Partner in paar geen kinderen 70
Thuiswonend kind 80
Overig lid huishouden 5
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Abbega

Totale wegvoeruigen 248
Personenautos 137
Bedrijfsvoertuigen 72
Bestelautos 26
Bussen 0
Motorfietsen 22
Snorfietsen 9
Brommobielen 0

Personen met migratieachtergrond in Abbega

Totaal 20
Afrikaanse achtergrond 0
Amerikaanse achtergrond 0
Aziastische achtergrond 0
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 20
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Abbega

Alle postcodes van Abbega

8617

GPS coördinaten van Abbega

Breedtegraad (latitude) 53.02806800
Lengtegraad (longitude) 5.57368400

Wijken in Abbega

Wijk 09 Oosthem

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Abbega?

Abbega ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Abbega?

Abbega heeft 250 inwoners. Hiervan leven 250 personen in een particulier huishouden. Er zijn 25 personen leven alleen. 5 personen wonen in een eenouderhuishouden. 65 personen wonen samen en hebben kinderen. 70 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 80 personen die thuiswonende kinderen zijn. 5 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Abbega?

Abbega telt 95 huishoudens. Hiervan zijn 25 een eenpersoons huishouden. 35 van deze 95 huishoudens hebben kinderen en 35 huishoudens hebben geen kinderen in Abbega

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Abbega?

In Abbega wonen in totaal 20 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 0 personen een Afrikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Aziastische achtergrond. 20 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.