Postcode Greonterp

Greonterp is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Greonterp telt 75 inwoners. Greonterp heeft 31 huishoudens en 14 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Greonterp.

Informatie

Postcode(s) van Greonterp 8658
Netnummer(s) van Greonterp 0515
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Greonterp 75
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 31
Aantal bedrijfspanden 14
Aantal huisnummers 39
Aantal straten 5

Plaatsen in de buurt van Greonterp

Hieslum Dedgum Parrega Blauwhuis Westhem Tjerkwerd Sandfirden Wolsum Oudega Nijhuizum Allingawier Idzega Abbega Exmorra It Heidenskip Bolsward Workum Ferwoude Nijland Longerhouw Piaam Oosthem Gaast Gaastmeer

Zoeken binnen Greonterp

Zoek naar een postcode of straat binnen Greonterp:

Foto's van Greonterp

Foto van Greonterp

NS-stations in de buurt van Greonterp

Klik op een station om de actuele vertrektijden te bekijken.
Workum IJlst

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 25
Eenpersoons huishoudens 5
Huishoudens met kinderen 10
Huishoudens zonder kinderen 10

Aantal inwoners van Greonterp

Aantal inwoners 75
Personen in particulier huishouden 75
Alleenstaande inwoners 5
Ouder in eenouderhuishouden 0
Partner in paar met kinderen 25
Partner in paar geen kinderen 20
Thuiswonend kind 25
Overig lid huishouden 0
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Greonterp

Totale wegvoeruigen 104
Personenautos 39
Bedrijfsvoertuigen 54
Bestelautos 31
Bussen 0
Motorfietsen 8
Snorfietsen 2
Brommobielen 0

Personen met migratieachtergrond in Greonterp

Totaal 5
Afrikaanse achtergrond 0
Amerikaanse achtergrond 0
Aziastische achtergrond 0
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 0
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Greonterp

Alle postcodes van Greonterp

8658

GPS coördinaten van Greonterp

Breedtegraad (latitude) 53.01536900
Lengtegraad (longitude) 5.50493700

Wijken in Greonterp

Wijk 09 Oosthem

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Greonterp?

Greonterp ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Greonterp?

Greonterp heeft 75 inwoners. Hiervan leven 75 personen in een particulier huishouden. Er zijn 5 personen leven alleen. 0 personen wonen in een eenouderhuishouden. 25 personen wonen samen en hebben kinderen. 20 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 25 personen die thuiswonende kinderen zijn. 0 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Greonterp?

Greonterp telt 25 huishoudens. Hiervan zijn 5 een eenpersoons huishouden. 10 van deze 25 huishoudens hebben kinderen en 10 huishoudens hebben geen kinderen in Greonterp

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Greonterp?

In Greonterp wonen in totaal 5 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 0 personen een Afrikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Aziastische achtergrond. 0 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.