Postcode Oppenhuizen

Oppenhuizen is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Oppenhuizen telt 1.070 inwoners. Oppenhuizen heeft 483 huishoudens en 19 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Oppenhuizen.

Informatie

Postcode(s) van Oppenhuizen 8625
Netnummer(s) van Oppenhuizen 0515
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Oppenhuizen 1.070
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 483
Aantal bedrijfspanden 19
Aantal huisnummers 500
Aantal straten 18

Plaatsen in de buurt van Oppenhuizen

Uitwellingerga Offingawier Boornzwaag Sneek Loënga Jutrijp Goënga Broek Hommerts Gauw IJlst Goingarijp Dijken Ysbrechtum Scharnegoutum Koufurderrige Terkaple Sibrandabuorren Terherne

Zoeken binnen Oppenhuizen

Zoek naar een postcode of straat binnen Oppenhuizen:

NS-stations in de buurt van Oppenhuizen

Klik op een station om de actuele vertrektijden te bekijken.
Sneek Sneek Noord IJlst

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 460
Eenpersoons huishoudens 130
Huishoudens met kinderen 155
Huishoudens zonder kinderen 175

Aantal inwoners van Oppenhuizen

Aantal inwoners 1.070
Personen in particulier huishouden 1.050
Alleenstaande inwoners 130
Ouder in eenouderhuishouden 15
Partner in paar met kinderen 270
Partner in paar geen kinderen 355
Thuiswonend kind 275
Overig lid huishouden 5
Persoon in institutioneel huishouden 20

Aantal voertuigen in Oppenhuizen

Totale wegvoeruigen 827
Personenautos 563
Bedrijfsvoertuigen 134
Bestelautos 53
Bussen 0
Motorfietsen 75
Snorfietsen 23
Brommobielen 0

Personen met migratieachtergrond in Oppenhuizen

Totaal 70
Afrikaanse achtergrond 10
Amerikaanse achtergrond 10
Aziastische achtergrond 25
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 25
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Oppenhuizen

Alle postcodes van Oppenhuizen

8625

GPS coördinaten van Oppenhuizen

Breedtegraad (latitude) 53.01246100
Lengtegraad (longitude) 5.69698800

Wijken in Oppenhuizen

Wijk 11 Zuidoost IJlst

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Oppenhuizen?

Oppenhuizen ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Oppenhuizen?

Oppenhuizen heeft 1070 inwoners. Hiervan leven 1050 personen in een particulier huishouden. Er zijn 130 personen leven alleen. 15 personen wonen in een eenouderhuishouden. 270 personen wonen samen en hebben kinderen. 355 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 275 personen die thuiswonende kinderen zijn. 5 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 20 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Oppenhuizen?

Oppenhuizen telt 460 huishoudens. Hiervan zijn 130 een eenpersoons huishouden. 155 van deze 460 huishoudens hebben kinderen en 175 huishoudens hebben geen kinderen in Oppenhuizen

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Oppenhuizen?

In Oppenhuizen wonen in totaal 70 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 10 personen een Afrikaanse achtergrond. 10 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 25 personen hebben een Aziastische achtergrond. 25 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.