Postcode Dedgum

Dedgum is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Dedgum telt 80 inwoners. Dedgum heeft 38 huishoudens en 4 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Dedgum.

Informatie

Postcode(s) van Dedgum 8764
Netnummer(s) van Dedgum 0515
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Dedgum 80
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 38
Aantal bedrijfspanden 4
Aantal huisnummers 42
Aantal straten 5

Plaatsen in de buurt van Dedgum

Parrega Greonterp Tjerkwerd Hieslum Blauwhuis Allingawier Westhem Wolsum Exmorra Sandfirden Bolsward Longerhouw Nijhuizum Oudega Abbega Piaam Idsegahuizum Nijland Gaast Ferwoude It Heidenskip Idzega Workum Schettens Hichtum

Zoeken binnen Dedgum

Zoek naar een postcode of straat binnen Dedgum:

Foto's van Dedgum

Foto van Dedgum Foto van Dedgum

NS-stations in de buurt van Dedgum

Klik op een station om de actuele vertrektijden te bekijken.
Workum

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 35
Eenpersoons huishoudens 10
Huishoudens met kinderen 5
Huishoudens zonder kinderen 20

Aantal inwoners van Dedgum

Aantal inwoners 80
Personen in particulier huishouden 80
Alleenstaande inwoners 10
Ouder in eenouderhuishouden 0
Partner in paar met kinderen 10
Partner in paar geen kinderen 40
Thuiswonend kind 20
Overig lid huishouden 0
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Dedgum

Totale wegvoeruigen 71
Personenautos 43
Bedrijfsvoertuigen 24
Bestelautos 10
Bussen 0
Motorfietsen 1
Snorfietsen 1
Brommobielen 0

Personen met migratieachtergrond in Dedgum

Totaal 0
Afrikaanse achtergrond 0
Amerikaanse achtergrond 0
Aziastische achtergrond 0
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 0
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Dedgum

Alle postcodes van Dedgum

8764

GPS coördinaten van Dedgum

Breedtegraad (latitude) 53.02540400
Lengtegraad (longitude) 5.49493500

Wijken in Dedgum

Wijk 16 Weidestreek Zuid

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Dedgum?

Dedgum ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Dedgum?

Dedgum heeft 80 inwoners. Hiervan leven 80 personen in een particulier huishouden. Er zijn 10 personen leven alleen. 0 personen wonen in een eenouderhuishouden. 10 personen wonen samen en hebben kinderen. 40 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 20 personen die thuiswonende kinderen zijn. 0 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Dedgum?

Dedgum telt 35 huishoudens. Hiervan zijn 10 een eenpersoons huishouden. 5 van deze 35 huishoudens hebben kinderen en 20 huishoudens hebben geen kinderen in Dedgum

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Dedgum?

In Dedgum wonen in totaal 0 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 0 personen een Afrikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Aziastische achtergrond. 0 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.