Postcode Molkwerum

Molkwerum is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Molkwerum telt 345 inwoners. Molkwerum heeft 158 huishoudens en 29 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Molkwerum.

Informatie

Postcode(s) van Molkwerum 8722
Netnummer(s) van Molkwerum 0514
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Molkwerum 345
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 158
Aantal bedrijfspanden 29
Aantal huisnummers 191
Aantal straten 15

Plaatsen in de buurt van Molkwerum

Warns Hindeloopen Koudum Stavoren Hemelum Bakhuizen Kolderwolde Mirns

Zoeken binnen Molkwerum

Zoek naar een postcode of straat binnen Molkwerum:

Foto's van Molkwerum

Foto van Molkwerum Foto van Molkwerum

NS-stations in de buurt van Molkwerum

Klik op een station om de actuele vertrektijden te bekijken.
Koudum-Molkwerum Stavoren Hindeloopen Workum

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 145
Eenpersoons huishoudens 40
Huishoudens met kinderen 50
Huishoudens zonder kinderen 55

Aantal inwoners van Molkwerum

Aantal inwoners 345
Personen in particulier huishouden 345
Alleenstaande inwoners 40
Ouder in eenouderhuishouden 5
Partner in paar met kinderen 90
Partner in paar geen kinderen 105
Thuiswonend kind 105
Overig lid huishouden 0
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Molkwerum

Totale wegvoeruigen 325
Personenautos 181
Bedrijfsvoertuigen 92
Bestelautos 44
Bussen 0
Motorfietsen 33
Snorfietsen 4
Brommobielen 0

Personen met migratieachtergrond in Molkwerum

Totaal 10
Afrikaanse achtergrond 0
Amerikaanse achtergrond 0
Aziastische achtergrond 5
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 5
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Molkwerum

Alle postcodes van Molkwerum

8722

GPS coördinaten van Molkwerum

Breedtegraad (latitude) 52.90653100
Lengtegraad (longitude) 5.40912800

Wijken in Molkwerum

Wijk 02 Nijefurd Wijk 03 Koudum

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Molkwerum?

Molkwerum ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Molkwerum?

Molkwerum heeft 345 inwoners. Hiervan leven 345 personen in een particulier huishouden. Er zijn 40 personen leven alleen. 5 personen wonen in een eenouderhuishouden. 90 personen wonen samen en hebben kinderen. 105 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 105 personen die thuiswonende kinderen zijn. 0 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Molkwerum?

Molkwerum telt 145 huishoudens. Hiervan zijn 40 een eenpersoons huishouden. 50 van deze 145 huishoudens hebben kinderen en 55 huishoudens hebben geen kinderen in Molkwerum

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Molkwerum?

In Molkwerum wonen in totaal 10 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 0 personen een Afrikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 5 personen hebben een Aziastische achtergrond. 5 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.