Postcode Schettens

Schettens is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Schettens telt 255 inwoners. Schettens heeft 101 huishoudens en 16 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Schettens.

Informatie

Postcode(s) van Schettens 8744
Netnummer(s) van Schettens 0517
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Schettens 255
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 101
Aantal bedrijfspanden 16
Aantal huisnummers 109
Aantal straten 6

Plaatsen in de buurt van Schettens

Longerhouw Schraard Hichtum Witmarsum Exmorra Allingawier Wons Burgwerd Bolsward Tjerkwerd Waaksens Pingjum Makkum Hartwerd Nijland Arum Idsegahuizum Dedgum

Zoeken binnen Schettens

Zoek naar een postcode of straat binnen Schettens:

Foto's van Schettens

Foto van Schettens Foto van Schettens

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 95
Eenpersoons huishoudens 25
Huishoudens met kinderen 40
Huishoudens zonder kinderen 30

Aantal inwoners van Schettens

Aantal inwoners 255
Personen in particulier huishouden 255
Alleenstaande inwoners 25
Ouder in eenouderhuishouden 0
Partner in paar met kinderen 80
Partner in paar geen kinderen 55
Thuiswonend kind 90
Overig lid huishouden 5
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Schettens

Totale wegvoeruigen 241
Personenautos 147
Bedrijfsvoertuigen 61
Bestelautos 25
Bussen 0
Motorfietsen 21
Snorfietsen 2
Brommobielen 0

Personen met migratieachtergrond in Schettens

Totaal 10
Afrikaanse achtergrond 0
Amerikaanse achtergrond 5
Aziastische achtergrond 0
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 5
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Schettens

Alle postcodes van Schettens

8744

GPS coördinaten van Schettens

Breedtegraad (latitude) 53.08078000
Lengtegraad (longitude) 5.48295500

Wijken in Schettens

Wijk 14 Weidestreek Oost

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Schettens?

Schettens ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Schettens?

Schettens heeft 255 inwoners. Hiervan leven 255 personen in een particulier huishouden. Er zijn 25 personen leven alleen. 0 personen wonen in een eenouderhuishouden. 80 personen wonen samen en hebben kinderen. 55 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 90 personen die thuiswonende kinderen zijn. 5 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Schettens?

Schettens telt 95 huishoudens. Hiervan zijn 25 een eenpersoons huishouden. 40 van deze 95 huishoudens hebben kinderen en 30 huishoudens hebben geen kinderen in Schettens

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Schettens?

In Schettens wonen in totaal 10 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 0 personen een Afrikaanse achtergrond. 5 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Aziastische achtergrond. 5 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.