Postcode Sibrandabuorren

Sibrandabuorren is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Sibrandabuorren telt 360 inwoners. Sibrandabuorren heeft 150 huishoudens en 13 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Sibrandabuorren.

Informatie

Postcode(s) van Sibrandabuorren 8647
Netnummer(s) van Sibrandabuorren 0515
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Sibrandabuorren 360
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 150
Aantal bedrijfspanden 13
Aantal huisnummers 162
Aantal straten 10

Plaatsen in de buurt van Sibrandabuorren

Dearsum Gauw Goënga Scharnegoutum Lytsewierrum Boazum Tersoal Loënga Poppenwier Offingawier Rien Wiuwert Sneek Easterwierrum Raerd Tirns Ysbrechtum Britswert Terherne Oppenhuizen Itens Jirnsum Reahûs

Zoeken binnen Sibrandabuorren

Zoek naar een postcode of straat binnen Sibrandabuorren:

NS-stations in de buurt van Sibrandabuorren

Klik op een station om de actuele vertrektijden te bekijken.
Sneek Noord Sneek Mantgum

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 155
Eenpersoons huishoudens 45
Huishoudens met kinderen 50
Huishoudens zonder kinderen 60

Aantal inwoners van Sibrandabuorren

Aantal inwoners 360
Personen in particulier huishouden 360
Alleenstaande inwoners 45
Ouder in eenouderhuishouden 0
Partner in paar met kinderen 100
Partner in paar geen kinderen 120
Thuiswonend kind 95
Overig lid huishouden 0
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Sibrandabuorren

Totale wegvoeruigen 345
Personenautos 228
Bedrijfsvoertuigen 71
Bestelautos 22
Bussen 0
Motorfietsen 28
Snorfietsen 8
Brommobielen 0

Personen met migratieachtergrond in Sibrandabuorren

Totaal 15
Afrikaanse achtergrond 5
Amerikaanse achtergrond 0
Aziastische achtergrond 10
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 5
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Sibrandabuorren

Alle postcodes van Sibrandabuorren

8647

GPS coördinaten van Sibrandabuorren

Breedtegraad (latitude) 53.06671600
Lengtegraad (longitude) 5.70547300

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Sibrandabuorren?

Sibrandabuorren ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Sibrandabuorren?

Sibrandabuorren heeft 360 inwoners. Hiervan leven 360 personen in een particulier huishouden. Er zijn 45 personen leven alleen. 0 personen wonen in een eenouderhuishouden. 100 personen wonen samen en hebben kinderen. 120 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 95 personen die thuiswonende kinderen zijn. 0 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Sibrandabuorren?

Sibrandabuorren telt 155 huishoudens. Hiervan zijn 45 een eenpersoons huishouden. 50 van deze 155 huishoudens hebben kinderen en 60 huishoudens hebben geen kinderen in Sibrandabuorren

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Sibrandabuorren?

In Sibrandabuorren wonen in totaal 15 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 5 personen een Afrikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 10 personen hebben een Aziastische achtergrond. 5 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.