Postcode Waaksens

Waaksens is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Waaksens telt 80 inwoners. Waaksens heeft 31 huishoudens en 8 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Waaksens.

Informatie

Postcode(s) van Waaksens 8845
Netnummer(s) van Waaksens 0517
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Waaksens 80
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 31
Aantal bedrijfspanden 8
Aantal huisnummers 33
Aantal straten 3

Plaatsen in de buurt van Waaksens

Lollum Burgwerd Hichtum Wommels Witmarsum Kûbaard Arum Schettens Hartwerd Hidaard Hitzum Easterein Spannum Bolsward Pingjum Longerhouw Iens Schraard Tzum Achlum

Zoeken binnen Waaksens

Zoek naar een postcode of straat binnen Waaksens:

NS-stations in de buurt van Waaksens

Klik op een station om de actuele vertrektijden te bekijken.
Franeker

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 35
Eenpersoons huishoudens 10
Huishoudens met kinderen 15
Huishoudens zonder kinderen 10

Aantal inwoners van Waaksens

Aantal inwoners 80
Personen in particulier huishouden 80
Alleenstaande inwoners 5
Ouder in eenouderhuishouden 5
Partner in paar met kinderen 25
Partner in paar geen kinderen 15
Thuiswonend kind 30
Overig lid huishouden 0
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Waaksens

Totale wegvoeruigen 81
Personenautos 42
Bedrijfsvoertuigen 31
Bestelautos 13
Bussen 0
Motorfietsen 6
Snorfietsen 0
Brommobielen 0

Personen met migratieachtergrond in Waaksens

Totaal 5
Afrikaanse achtergrond 0
Amerikaanse achtergrond 0
Aziastische achtergrond 0
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 0
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Waaksens

Alle postcodes van Waaksens

8845

GPS coördinaten van Waaksens

Breedtegraad (latitude) 53.11301500
Lengtegraad (longitude) 5.53040200

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Waaksens?

Waaksens ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Waaksens?

Waaksens heeft 80 inwoners. Hiervan leven 80 personen in een particulier huishouden. Er zijn 5 personen leven alleen. 5 personen wonen in een eenouderhuishouden. 25 personen wonen samen en hebben kinderen. 15 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 30 personen die thuiswonende kinderen zijn. 0 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Waaksens?

Waaksens telt 35 huishoudens. Hiervan zijn 10 een eenpersoons huishouden. 15 van deze 35 huishoudens hebben kinderen en 10 huishoudens hebben geen kinderen in Waaksens

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Waaksens?

In Waaksens wonen in totaal 5 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 0 personen een Afrikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Aziastische achtergrond. 0 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.