Postcode Ypecolsga

Ypecolsga is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Ypecolsga telt 70 inwoners. Ypecolsga heeft 23 huishoudens en 9 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Ypecolsga.

Informatie

Postcode(s) van Ypecolsga 8554
Netnummer(s) van Ypecolsga 0514
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Ypecolsga 70
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 23
Aantal bedrijfspanden 9
Aantal huisnummers 26
Aantal straten 1

Plaatsen in de buurt van Ypecolsga

Woudsend Indijk Smallebrugge Koufurderrige Heeg Tjerkgaast Hommerts Teroele Sloten Dijken Gaastmeer Wijckel Jutrijp Balk Idskenhuizen

Zoeken binnen Ypecolsga

Zoek naar een postcode of straat binnen Ypecolsga:

NS-stations in de buurt van Ypecolsga

Klik op een station om de actuele vertrektijden te bekijken.
IJlst

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 25
Eenpersoons huishoudens 10
Huishoudens met kinderen 15
Huishoudens zonder kinderen 0

Aantal inwoners van Ypecolsga

Aantal inwoners 70
Personen in particulier huishouden 70
Alleenstaande inwoners 5
Ouder in eenouderhuishouden 0
Partner in paar met kinderen 30
Partner in paar geen kinderen 5
Thuiswonend kind 30
Overig lid huishouden 0
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Ypecolsga

Totale wegvoeruigen 52
Personenautos 32
Bedrijfsvoertuigen 19
Bestelautos 8
Bussen 0
Motorfietsen 0
Snorfietsen 0
Brommobielen 0

Personen met migratieachtergrond in Ypecolsga

Totaal 0
Afrikaanse achtergrond 0
Amerikaanse achtergrond 0
Aziastische achtergrond 0
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 0
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Ypecolsga

Alle postcodes van Ypecolsga

8554

GPS coördinaten van Ypecolsga

Breedtegraad (latitude) 52.94328100
Lengtegraad (longitude) 5.62547600

Wijken in Ypecolsga

Wijk 12 Woudsend

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Ypecolsga?

Ypecolsga ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Ypecolsga?

Ypecolsga heeft 70 inwoners. Hiervan leven 70 personen in een particulier huishouden. Er zijn 5 personen leven alleen. 0 personen wonen in een eenouderhuishouden. 30 personen wonen samen en hebben kinderen. 5 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 30 personen die thuiswonende kinderen zijn. 0 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Ypecolsga?

Ypecolsga telt 25 huishoudens. Hiervan zijn 10 een eenpersoons huishouden. 15 van deze 25 huishoudens hebben kinderen en 0 huishoudens hebben geen kinderen in Ypecolsga

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Ypecolsga?

In Ypecolsga wonen in totaal 0 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 0 personen een Afrikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Aziastische achtergrond. 0 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.