Postcode Witmarsum

Witmarsum is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Witmarsum telt 1.760 inwoners. Witmarsum heeft 862 huishoudens en 107 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Witmarsum.

Informatie

Postcode(s) van Witmarsum 8748
Netnummer(s) van Witmarsum 0517
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Witmarsum 1.760
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 862
Aantal bedrijfspanden 107
Aantal huisnummers 1.048
Aantal straten 49

Plaatsen in de buurt van Witmarsum

Pingjum Schraard Schettens Arum Wons Longerhouw Hichtum Kimswerd Waaksens Zurich Exmorra Lollum Burgwerd Cornwerd Allingawier Makkum

Zoeken binnen Witmarsum

Zoek naar een postcode of straat binnen Witmarsum:

Foto's van Witmarsum

Foto van Witmarsum

NS-stations in de buurt van Witmarsum

Klik op een station om de actuele vertrektijden te bekijken.
Harlingen

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 785
Eenpersoons huishoudens 280
Huishoudens met kinderen 240
Huishoudens zonder kinderen 265

Aantal inwoners van Witmarsum

Aantal inwoners 1.760
Personen in particulier huishouden 1.710
Alleenstaande inwoners 280
Ouder in eenouderhuishouden 30
Partner in paar met kinderen 420
Partner in paar geen kinderen 520
Thuiswonend kind 445
Overig lid huishouden 15
Persoon in institutioneel huishouden 50

Aantal voertuigen in Witmarsum

Totale wegvoeruigen 1.564
Personenautos 987
Bedrijfsvoertuigen 317
Bestelautos 120
Bussen 0
Motorfietsen 106
Snorfietsen 51
Brommobielen 3

Personen met migratieachtergrond in Witmarsum

Totaal 95
Afrikaanse achtergrond 10
Amerikaanse achtergrond 15
Aziastische achtergrond 15
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 55
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Witmarsum

Alle postcodes van Witmarsum

8748

GPS coördinaten van Witmarsum

Breedtegraad (latitude) 53.10293600
Lengtegraad (longitude) 5.46796700

Wijken in Witmarsum

Wijk 13 Bouwhoek Wijk 14 Weidestreek Oost

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Witmarsum?

Witmarsum ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Witmarsum?

Witmarsum heeft 1760 inwoners. Hiervan leven 1710 personen in een particulier huishouden. Er zijn 280 personen leven alleen. 30 personen wonen in een eenouderhuishouden. 420 personen wonen samen en hebben kinderen. 520 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 445 personen die thuiswonende kinderen zijn. 15 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 50 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Witmarsum?

Witmarsum telt 785 huishoudens. Hiervan zijn 280 een eenpersoons huishouden. 240 van deze 785 huishoudens hebben kinderen en 265 huishoudens hebben geen kinderen in Witmarsum

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Witmarsum?

In Witmarsum wonen in totaal 95 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 10 personen een Afrikaanse achtergrond. 15 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 15 personen hebben een Aziastische achtergrond. 55 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.