Postcode Rien

Rien is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Rien telt 95 inwoners. Rien heeft 52 huishoudens en 9 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Rien.

Informatie

Postcode(s) van Rien 8641
Netnummer(s) van Rien 0515
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Rien 95
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 52
Aantal bedrijfspanden 9
Aantal huisnummers 56
Aantal straten 4

Plaatsen in de buurt van Rien

Itens Lytsewierrum Britswert Boazum Wiuwert Easterlittens Easterein Hinnaard Dearsum Reahûs Scharnegoutum Hidaard Tirns Sibrandabuorren Iens Wommels Baard Goënga Easterwierrum Gauw Mantgum Kûbaard Loënga Tjalhuizum Spannum Ysbrechtum

Zoeken binnen Rien

Zoek naar een postcode of straat binnen Rien:

Foto's van Rien

Foto van Rien

NS-stations in de buurt van Rien

Klik op een station om de actuele vertrektijden te bekijken.
Mantgum Sneek Noord Sneek

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 50
Eenpersoons huishoudens 25
Huishoudens met kinderen 10
Huishoudens zonder kinderen 15

Aantal inwoners van Rien

Aantal inwoners 95
Personen in particulier huishouden 95
Alleenstaande inwoners 25
Ouder in eenouderhuishouden 0
Partner in paar met kinderen 20
Partner in paar geen kinderen 30
Thuiswonend kind 20
Overig lid huishouden 0
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Rien

Totale wegvoeruigen 103
Personenautos 52
Bedrijfsvoertuigen 36
Bestelautos 16
Bussen 0
Motorfietsen 6
Snorfietsen 0
Brommobielen 0

Personen met migratieachtergrond in Rien

Totaal 5
Afrikaanse achtergrond 0
Amerikaanse achtergrond 0
Aziastische achtergrond 0
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 0
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Rien

Alle postcodes van Rien

8641

GPS coördinaten van Rien

Breedtegraad (latitude) 53.09551600
Lengtegraad (longitude) 5.65841400

Wijken in Rien

Wijk 20 Littenseradiel

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Rien?

Rien ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Rien?

Rien heeft 95 inwoners. Hiervan leven 95 personen in een particulier huishouden. Er zijn 25 personen leven alleen. 0 personen wonen in een eenouderhuishouden. 20 personen wonen samen en hebben kinderen. 30 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 20 personen die thuiswonende kinderen zijn. 0 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Rien?

Rien telt 50 huishoudens. Hiervan zijn 25 een eenpersoons huishouden. 10 van deze 50 huishoudens hebben kinderen en 15 huishoudens hebben geen kinderen in Rien

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Rien?

In Rien wonen in totaal 5 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 0 personen een Afrikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Aziastische achtergrond. 0 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.