Postcode Goënga

Goënga is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Goënga telt 240 inwoners. Goënga heeft 99 huishoudens en 16 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Goënga.

Informatie

Postcode(s) van Goënga 8628
Netnummer(s) van Goënga 0515
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Goënga 240
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 99
Aantal bedrijfspanden 16
Aantal huisnummers 103
Aantal straten 9

Plaatsen in de buurt van Goënga

Scharnegoutum Loënga Gauw Sibrandabuorren Offingawier Dearsum Lytsewierrum Sneek Ysbrechtum Boazum Tirns Tersoal Oppenhuizen Rien Poppenwier Tjalhuizum Reahûs Folsgare Terherne Wiuwert Uitwellingerga

Zoeken binnen Goënga

Zoek naar een postcode of straat binnen Goënga:

NS-stations in de buurt van Goënga

Klik op een station om de actuele vertrektijden te bekijken.
Sneek Noord Sneek IJlst

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 95
Eenpersoons huishoudens 20
Huishoudens met kinderen 35
Huishoudens zonder kinderen 40

Aantal inwoners van Goënga

Aantal inwoners 240
Personen in particulier huishouden 240
Alleenstaande inwoners 20
Ouder in eenouderhuishouden 5
Partner in paar met kinderen 70
Partner in paar geen kinderen 75
Thuiswonend kind 70
Overig lid huishouden 0
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Goënga

Totale wegvoeruigen 268
Personenautos 159
Bedrijfsvoertuigen 74
Bestelautos 25
Bussen 0
Motorfietsen 23
Snorfietsen 5
Brommobielen 0

Personen met migratieachtergrond in Goënga

Totaal 5
Afrikaanse achtergrond 0
Amerikaanse achtergrond 0
Aziastische achtergrond 5
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 0
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Goënga

Alle postcodes van Goënga

8628

GPS coördinaten van Goënga

Breedtegraad (latitude) 53.05277200
Lengtegraad (longitude) 5.69168100

Wijken in Goënga

Wijk 07 Oost IJlst

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Goënga?

Goënga ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Goënga?

Goënga heeft 240 inwoners. Hiervan leven 240 personen in een particulier huishouden. Er zijn 20 personen leven alleen. 5 personen wonen in een eenouderhuishouden. 70 personen wonen samen en hebben kinderen. 75 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 70 personen die thuiswonende kinderen zijn. 0 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Goënga?

Goënga telt 95 huishoudens. Hiervan zijn 20 een eenpersoons huishouden. 35 van deze 95 huishoudens hebben kinderen en 40 huishoudens hebben geen kinderen in Goënga

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Goënga?

In Goënga wonen in totaal 5 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 0 personen een Afrikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 5 personen hebben een Aziastische achtergrond. 0 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.