Postcode Hemelum

Hemelum is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Hemelum telt 600 inwoners. Hemelum heeft 252 huishoudens en 28 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Hemelum.

Informatie

Postcode(s) van Hemelum 8584
Netnummer(s) van Hemelum 0514
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Hemelum 600
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 252
Aantal bedrijfspanden 28
Aantal huisnummers 308
Aantal straten 18

Plaatsen in de buurt van Hemelum

Bakhuizen Mirns Kolderwolde Rijs Warns Koudum Molkwerum Oudega Harich Oudemirdum Elahuizen Stavoren

Zoeken binnen Hemelum

Zoek naar een postcode of straat binnen Hemelum:

NS-stations in de buurt van Hemelum

Klik op een station om de actuele vertrektijden te bekijken.
Koudum-Molkwerum Stavoren Hindeloopen

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 250
Eenpersoons huishoudens 80
Huishoudens met kinderen 90
Huishoudens zonder kinderen 80

Aantal inwoners van Hemelum

Aantal inwoners 600
Personen in particulier huishouden 600
Alleenstaande inwoners 75
Ouder in eenouderhuishouden 10
Partner in paar met kinderen 160
Partner in paar geen kinderen 155
Thuiswonend kind 180
Overig lid huishouden 20
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Hemelum

Totale wegvoeruigen 629
Personenautos 323
Bedrijfsvoertuigen 206
Bestelautos 81
Bussen 0
Motorfietsen 48
Snorfietsen 8
Brommobielen 8

Personen met migratieachtergrond in Hemelum

Totaal 45
Afrikaanse achtergrond 0
Amerikaanse achtergrond 5
Aziastische achtergrond 15
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 25
Marrokaanse achtergrond 5

Kaart van Hemelum

Alle postcodes van Hemelum

8584

GPS coördinaten van Hemelum

Breedtegraad (latitude) 52.88045400
Lengtegraad (longitude) 5.45705500

Wijken in Hemelum

Wijk 04 Hemelum

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Hemelum?

Hemelum ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Hemelum?

Hemelum heeft 600 inwoners. Hiervan leven 600 personen in een particulier huishouden. Er zijn 75 personen leven alleen. 10 personen wonen in een eenouderhuishouden. 160 personen wonen samen en hebben kinderen. 155 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 180 personen die thuiswonende kinderen zijn. 20 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Hemelum?

Hemelum telt 250 huishoudens. Hiervan zijn 80 een eenpersoons huishouden. 90 van deze 250 huishoudens hebben kinderen en 80 huishoudens hebben geen kinderen in Hemelum

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Hemelum?

In Hemelum wonen in totaal 45 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 0 personen een Afrikaanse achtergrond. 5 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 15 personen hebben een Aziastische achtergrond. 25 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 5 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.