Postcode Oosthem

Oosthem is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Oosthem telt 440 inwoners. Oosthem heeft 212 huishoudens en 16 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Oosthem.

Informatie

Postcode(s) van Oosthem 8618
Netnummer(s) van Oosthem 0515
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Oosthem 440
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 212
Aantal bedrijfspanden 16
Aantal huisnummers 222
Aantal straten 14

Plaatsen in de buurt van Oosthem

IJlst Abbega Folsgare Westhem Tjalhuizum Ysbrechtum Jutrijp Wolsum Blauwhuis Sneek Oudega Nijland Tirns Idzega Hommerts Heeg Hartwerd Loënga Sandfirden Bolsward Reahûs Greonterp

Zoeken binnen Oosthem

Zoek naar een postcode of straat binnen Oosthem:

Foto's van Oosthem

Foto van Oosthem Foto van Oosthem

NS-stations in de buurt van Oosthem

Klik op een station om de actuele vertrektijden te bekijken.
IJlst Sneek Sneek Noord

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 195
Eenpersoons huishoudens 55
Huishoudens met kinderen 60
Huishoudens zonder kinderen 80

Aantal inwoners van Oosthem

Aantal inwoners 440
Personen in particulier huishouden 440
Alleenstaande inwoners 55
Ouder in eenouderhuishouden 5
Partner in paar met kinderen 110
Partner in paar geen kinderen 160
Thuiswonend kind 100
Overig lid huishouden 10
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Oosthem

Totale wegvoeruigen 397
Personenautos 255
Bedrijfsvoertuigen 95
Bestelautos 38
Bussen 0
Motorfietsen 19
Snorfietsen 17
Brommobielen 1

Personen met migratieachtergrond in Oosthem

Totaal 25
Afrikaanse achtergrond 0
Amerikaanse achtergrond 10
Aziastische achtergrond 5
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 10
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Oosthem

Alle postcodes van Oosthem

8618

GPS coördinaten van Oosthem

Breedtegraad (latitude) 53.01860100
Lengtegraad (longitude) 5.59852900

Wijken in Oosthem

Wijk 05 IJlst Wijk 09 Oosthem

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Oosthem?

Oosthem ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Oosthem?

Oosthem heeft 440 inwoners. Hiervan leven 440 personen in een particulier huishouden. Er zijn 55 personen leven alleen. 5 personen wonen in een eenouderhuishouden. 110 personen wonen samen en hebben kinderen. 160 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 100 personen die thuiswonende kinderen zijn. 10 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Oosthem?

Oosthem telt 195 huishoudens. Hiervan zijn 55 een eenpersoons huishouden. 60 van deze 195 huishoudens hebben kinderen en 80 huishoudens hebben geen kinderen in Oosthem

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Oosthem?

In Oosthem wonen in totaal 25 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 0 personen een Afrikaanse achtergrond. 10 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 5 personen hebben een Aziastische achtergrond. 10 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.