Postcode Britswert

Britswert is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Britswert telt 100 inwoners. Britswert heeft 46 huishoudens en 10 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Britswert.

Informatie

Postcode(s) van Britswert 8636
Netnummer(s) van Britswert 058
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Britswert 100
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 46
Aantal bedrijfspanden 10
Aantal huisnummers 51
Aantal straten 7

Plaatsen in de buurt van Britswert

Wiuwert Easterlittens Rien Itens Boazum Hinnaard Baard Mantgum Lytsewierrum Easterwierrum Iens Jorwert Leons Dearsum Easterein Húns Sibrandabuorren Spannum Raerd Kûbaard Scharnegoutum Wommels Reahûs Winsum Weidum Bears Hidaard Hilaard

Zoeken binnen Britswert

Zoek naar een postcode of straat binnen Britswert:

NS-stations in de buurt van Britswert

Klik op een station om de actuele vertrektijden te bekijken.
Mantgum Dronrijp Sneek Noord

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 45
Eenpersoons huishoudens 10
Huishoudens met kinderen 15
Huishoudens zonder kinderen 20

Aantal inwoners van Britswert

Aantal inwoners 100
Personen in particulier huishouden 100
Alleenstaande inwoners 10
Ouder in eenouderhuishouden 5
Partner in paar met kinderen 20
Partner in paar geen kinderen 35
Thuiswonend kind 25
Overig lid huishouden 5
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Britswert

Totale wegvoeruigen 107
Personenautos 51
Bedrijfsvoertuigen 46
Bestelautos 22
Bussen 0
Motorfietsen 5
Snorfietsen 3
Brommobielen 0

Personen met migratieachtergrond in Britswert

Totaal 5
Afrikaanse achtergrond 0
Amerikaanse achtergrond 0
Aziastische achtergrond 0
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 0
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Britswert

Alle postcodes van Britswert

8636

GPS coördinaten van Britswert

Breedtegraad (latitude) 53.11214400
Lengtegraad (longitude) 5.67517900

Wijken in Britswert

Wijk 20 Littenseradiel

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Britswert?

Britswert ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Britswert?

Britswert heeft 100 inwoners. Hiervan leven 100 personen in een particulier huishouden. Er zijn 10 personen leven alleen. 5 personen wonen in een eenouderhuishouden. 20 personen wonen samen en hebben kinderen. 35 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 25 personen die thuiswonende kinderen zijn. 5 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Britswert?

Britswert telt 45 huishoudens. Hiervan zijn 10 een eenpersoons huishouden. 15 van deze 45 huishoudens hebben kinderen en 20 huishoudens hebben geen kinderen in Britswert

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Britswert?

In Britswert wonen in totaal 5 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 0 personen een Afrikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Aziastische achtergrond. 0 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.