Postcode Hilaard

Hilaard is een plaats is de gemeente Leeuwarden, in de Nederlandse provincie Friesland. Hilaard telt 290 inwoners. Hilaard heeft 122 huishoudens en 36 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Hilaard.

Informatie

Postcode(s) van Hilaard 9027
Netnummer(s) van Hilaard 058
Gemeente Leeuwarden
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Hilaard 290
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 122
Aantal bedrijfspanden 36
Aantal huisnummers 148
Aantal straten 10

Plaatsen in de buurt van Hilaard

Húns Leons Blessum Jorwert Baard Baaium Boksum Dronryp Bears Jellum Winsum Weidum Deinum Mantgum Menaam Wjelsryp Easterlittens Skingen Marsum Iens Spannum Hinnaard Britswert Zweins

Zoeken binnen Hilaard

Zoek naar een postcode of straat binnen Hilaard:

NS-stations in de buurt van Hilaard

Klik op een station om de actuele vertrektijden te bekijken.
Dronrijp Deinum Mantgum Leeuwarden

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 110
Eenpersoons huishoudens 20
Huishoudens met kinderen 55
Huishoudens zonder kinderen 35

Aantal inwoners van Hilaard

Aantal inwoners 290
Personen in particulier huishouden 290
Alleenstaande inwoners 25
Ouder in eenouderhuishouden 0
Partner in paar met kinderen 95
Partner in paar geen kinderen 75
Thuiswonend kind 95
Overig lid huishouden 0
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Hilaard

Totale wegvoeruigen 331
Personenautos 201
Bedrijfsvoertuigen 86
Bestelautos 33
Bussen 0
Motorfietsen 20
Snorfietsen 7
Brommobielen 0

Personen met migratieachtergrond in Hilaard

Totaal 15
Afrikaanse achtergrond 0
Amerikaanse achtergrond 0
Aziastische achtergrond 5
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 5
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Hilaard

Alle postcodes van Hilaard

9027

GPS coördinaten van Hilaard

Breedtegraad (latitude) 53.16857000
Lengtegraad (longitude) 5.68381100

Wijken in Hilaard

Dorpen Zuid-West

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Hilaard?

Hilaard ligt in de gemeente Leeuwarden binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Alde Leie, Baard, Bears, Britsum, Eagum, Easterlittens, Feinsum, Friens, Goutum, Grou, Hempens, Hijum, Húns, Idaerd, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jorwert, Koarnjum, Leeuwarden, Lekkum, Leons, Mantgum, Miedum, Reduzum, Snakkerburen, Stiens, Swichum, Teerns, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Wirdum, Wytgaard.

Hoeveel inwoners heeft Hilaard?

Hilaard heeft 290 inwoners. Hiervan leven 290 personen in een particulier huishouden. Er zijn 25 personen leven alleen. 0 personen wonen in een eenouderhuishouden. 95 personen wonen samen en hebben kinderen. 75 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 95 personen die thuiswonende kinderen zijn. 0 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Hilaard?

Hilaard telt 110 huishoudens. Hiervan zijn 20 een eenpersoons huishouden. 55 van deze 110 huishoudens hebben kinderen en 35 huishoudens hebben geen kinderen in Hilaard

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Hilaard?

In Hilaard wonen in totaal 15 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 0 personen een Afrikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 5 personen hebben een Aziastische achtergrond. 5 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.