Postcode Hinnaard

Hinnaard is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Hinnaard telt 50 inwoners. Hinnaard heeft 20 huishoudens en 9 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Hinnaard.

Informatie

Postcode(s) van Hinnaard 8844
Netnummer(s) van Hinnaard 0515
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Hinnaard 50
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 20
Aantal bedrijfspanden 9
Aantal huisnummers 24
Aantal straten 3

Plaatsen in de buurt van Hinnaard

Iens Easterlittens Itens Kûbaard Spannum Wommels Britswert Baard Rien Winsum Easterein Wjelsryp Wiuwert Leons Baaium Húns Hidaard Reahûs Lytsewierrum Boazum Jorwert Mantgum Hilaard

Zoeken binnen Hinnaard

Zoek naar een postcode of straat binnen Hinnaard:

NS-stations in de buurt van Hinnaard

Klik op een station om de actuele vertrektijden te bekijken.
Mantgum Dronrijp

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 20
Eenpersoons huishoudens 5
Huishoudens met kinderen 10
Huishoudens zonder kinderen 5

Aantal inwoners van Hinnaard

Aantal inwoners 50
Personen in particulier huishouden 50
Alleenstaande inwoners 5
Ouder in eenouderhuishouden 0
Partner in paar met kinderen 15
Partner in paar geen kinderen 15
Thuiswonend kind 15
Overig lid huishouden 0
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Hinnaard

Totale wegvoeruigen 52
Personenautos 24
Bedrijfsvoertuigen 24
Bestelautos 12
Bussen 0
Motorfietsen 2
Snorfietsen 0
Brommobielen 1

Personen met migratieachtergrond in Hinnaard

Totaal 5
Afrikaanse achtergrond 0
Amerikaanse achtergrond 0
Aziastische achtergrond 0
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 0
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Hinnaard

Alle postcodes van Hinnaard

8844

GPS coördinaten van Hinnaard

Breedtegraad (latitude) 53.12292900
Lengtegraad (longitude) 5.62908900

Wijken in Hinnaard

Wijk 20 Littenseradiel

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Hinnaard?

Hinnaard ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Hinnaard?

Hinnaard heeft 50 inwoners. Hiervan leven 50 personen in een particulier huishouden. Er zijn 5 personen leven alleen. 0 personen wonen in een eenouderhuishouden. 15 personen wonen samen en hebben kinderen. 15 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 15 personen die thuiswonende kinderen zijn. 0 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Hinnaard?

Hinnaard telt 20 huishoudens. Hiervan zijn 5 een eenpersoons huishouden. 10 van deze 20 huishoudens hebben kinderen en 5 huishoudens hebben geen kinderen in Hinnaard

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Hinnaard?

In Hinnaard wonen in totaal 5 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 0 personen een Afrikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Aziastische achtergrond. 0 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.