Postcode Gaast

Gaast is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Gaast telt 200 inwoners. Gaast heeft 98 huishoudens en 19 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Gaast.

Informatie

Postcode(s) van Gaast 8757
Netnummer(s) van Gaast 0515
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Gaast 200
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 98
Aantal bedrijfspanden 19
Aantal huisnummers 111
Aantal straten 8

Plaatsen in de buurt van Gaast

Piaam Idsegahuizum Ferwoude Makkum Workum Parrega Allingawier Nijhuizum Hieslum It Heidenskip Dedgum Exmorra Greonterp

Zoeken binnen Gaast

Zoek naar een postcode of straat binnen Gaast:

NS-stations in de buurt van Gaast

Klik op een station om de actuele vertrektijden te bekijken.
Workum Hindeloopen

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 90
Eenpersoons huishoudens 30
Huishoudens met kinderen 25
Huishoudens zonder kinderen 35

Aantal inwoners van Gaast

Aantal inwoners 200
Personen in particulier huishouden 200
Alleenstaande inwoners 30
Ouder in eenouderhuishouden 10
Partner in paar met kinderen 35
Partner in paar geen kinderen 75
Thuiswonend kind 50
Overig lid huishouden 0
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Gaast

Totale wegvoeruigen 235
Personenautos 135
Bedrijfsvoertuigen 75
Bestelautos 21
Bussen 0
Motorfietsen 14
Snorfietsen 4
Brommobielen 0

Personen met migratieachtergrond in Gaast

Totaal 10
Afrikaanse achtergrond 0
Amerikaanse achtergrond 0
Aziastische achtergrond 5
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 5
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Gaast

Alle postcodes van Gaast

8757

GPS coördinaten van Gaast

Breedtegraad (latitude) 53.01642300
Lengtegraad (longitude) 5.41028300

Wijken in Gaast

Wijk 18 Weidestreek Zuidwest

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Gaast?

Gaast ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Gaast?

Gaast heeft 200 inwoners. Hiervan leven 200 personen in een particulier huishouden. Er zijn 30 personen leven alleen. 10 personen wonen in een eenouderhuishouden. 35 personen wonen samen en hebben kinderen. 75 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 50 personen die thuiswonende kinderen zijn. 0 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Gaast?

Gaast telt 90 huishoudens. Hiervan zijn 30 een eenpersoons huishouden. 25 van deze 90 huishoudens hebben kinderen en 35 huishoudens hebben geen kinderen in Gaast

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Gaast?

In Gaast wonen in totaal 10 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 0 personen een Afrikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 5 personen hebben een Aziastische achtergrond. 5 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.