Postcode Burgwerd

Burgwerd is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Burgwerd telt 295 inwoners. Burgwerd heeft 131 huishoudens en 21 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Burgwerd.

Informatie

Postcode(s) van Burgwerd 8742
Netnummer(s) van Burgwerd 0515
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Burgwerd 295
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 131
Aantal bedrijfspanden 21
Aantal huisnummers 143
Aantal straten 13

Plaatsen in de buurt van Burgwerd

Hichtum Hartwerd Bolsward Waaksens Hidaard Nijland Wommels Easterein Schettens Reahûs Longerhouw Wolsum Witmarsum Tjalhuizum Kûbaard Lollum Tjerkwerd Tirns Exmorra Schraard Itens

Zoeken binnen Burgwerd

Zoek naar een postcode of straat binnen Burgwerd:

Foto's van Burgwerd

Foto van Burgwerd Foto van Burgwerd Foto van Burgwerd Foto van Burgwerd Foto van Burgwerd

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 130
Eenpersoons huishoudens 35
Huishoudens met kinderen 45
Huishoudens zonder kinderen 50

Aantal inwoners van Burgwerd

Aantal inwoners 295
Personen in particulier huishouden 295
Alleenstaande inwoners 35
Ouder in eenouderhuishouden 5
Partner in paar met kinderen 80
Partner in paar geen kinderen 100
Thuiswonend kind 75
Overig lid huishouden 0
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Burgwerd

Totale wegvoeruigen 349
Personenautos 190
Bedrijfsvoertuigen 67
Bestelautos 29
Bussen 0
Motorfietsen 48
Snorfietsen 12
Brommobielen 1

Personen met migratieachtergrond in Burgwerd

Totaal 5
Afrikaanse achtergrond 0
Amerikaanse achtergrond 5
Aziastische achtergrond 0
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 5
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Burgwerd

Alle postcodes van Burgwerd

8742

GPS coördinaten van Burgwerd

Breedtegraad (latitude) 53.08563400
Lengtegraad (longitude) 5.54633500

Wijken in Burgwerd

Wijk 14 Weidestreek Oost

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Burgwerd?

Burgwerd ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Burgwerd?

Burgwerd heeft 295 inwoners. Hiervan leven 295 personen in een particulier huishouden. Er zijn 35 personen leven alleen. 5 personen wonen in een eenouderhuishouden. 80 personen wonen samen en hebben kinderen. 100 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 75 personen die thuiswonende kinderen zijn. 0 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Burgwerd?

Burgwerd telt 130 huishoudens. Hiervan zijn 35 een eenpersoons huishouden. 45 van deze 130 huishoudens hebben kinderen en 50 huishoudens hebben geen kinderen in Burgwerd

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Burgwerd?

In Burgwerd wonen in totaal 5 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 0 personen een Afrikaanse achtergrond. 5 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Aziastische achtergrond. 5 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.