Postcode Tirns

Tirns is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Tirns telt 185 inwoners. Tirns heeft 80 huishoudens en 14 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Tirns.

Informatie

Postcode(s) van Tirns 8632
Netnummer(s) van Tirns 0515
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Tirns 185
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 80
Aantal bedrijfspanden 14
Aantal huisnummers 85
Aantal straten 8

Plaatsen in de buurt van Tirns

Tjalhuizum Reahûs Ysbrechtum Folsgare Hidaard Scharnegoutum Easterein Loënga Lytsewierrum Sneek Hartwerd Goënga Nijland Rien Itens Oosthem Abbega Sibrandabuorren Dearsum Boazum Offingawier Gauw IJlst Wolsum Bolsward Wommels Burgwerd

Zoeken binnen Tirns

Zoek naar een postcode of straat binnen Tirns:

Foto's van Tirns

Foto van Tirns

NS-stations in de buurt van Tirns

Klik op een station om de actuele vertrektijden te bekijken.
Sneek Noord Sneek IJlst

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 80
Eenpersoons huishoudens 25
Huishoudens met kinderen 20
Huishoudens zonder kinderen 35

Aantal inwoners van Tirns

Aantal inwoners 185
Personen in particulier huishouden 185
Alleenstaande inwoners 20
Ouder in eenouderhuishouden 5
Partner in paar met kinderen 40
Partner in paar geen kinderen 70
Thuiswonend kind 50
Overig lid huishouden 0
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Tirns

Totale wegvoeruigen 166
Personenautos 102
Bedrijfsvoertuigen 44
Bestelautos 22
Bussen 0
Motorfietsen 10
Snorfietsen 5
Brommobielen 1

Personen met migratieachtergrond in Tirns

Totaal 5
Afrikaanse achtergrond 0
Amerikaanse achtergrond 0
Aziastische achtergrond 0
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 5
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Tirns

Alle postcodes van Tirns

8632

GPS coördinaten van Tirns

Breedtegraad (latitude) 53.05956400
Lengtegraad (longitude) 5.62912700

Wijken in Tirns

Wijk 01 Sneek Wijk 10 Noordwest IJlst

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Tirns?

Tirns ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Tirns?

Tirns heeft 185 inwoners. Hiervan leven 185 personen in een particulier huishouden. Er zijn 20 personen leven alleen. 5 personen wonen in een eenouderhuishouden. 40 personen wonen samen en hebben kinderen. 70 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 50 personen die thuiswonende kinderen zijn. 0 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Tirns?

Tirns telt 80 huishoudens. Hiervan zijn 25 een eenpersoons huishouden. 20 van deze 80 huishoudens hebben kinderen en 35 huishoudens hebben geen kinderen in Tirns

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Tirns?

In Tirns wonen in totaal 5 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 0 personen een Afrikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Aziastische achtergrond. 5 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.