Postcode Piaam

Piaam is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Piaam telt 45 inwoners. Piaam heeft 20 huishoudens en 4 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Piaam.

Informatie

Postcode(s) van Piaam 8756
Netnummer(s) van Piaam 0515
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Piaam 45
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 20
Aantal bedrijfspanden 4
Aantal huisnummers 24
Aantal straten 2

Plaatsen in de buurt van Piaam

Idsegahuizum Gaast Makkum Allingawier Exmorra Parrega Ferwoude Dedgum Tjerkwerd Longerhouw Schraard Wons Hieslum Workum Greonterp Cornwerd

Zoeken binnen Piaam

Zoek naar een postcode of straat binnen Piaam:

Foto's van Piaam

Foto van Piaam Foto van Piaam

NS-stations in de buurt van Piaam

Klik op een station om de actuele vertrektijden te bekijken.
Workum

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 20
Eenpersoons huishoudens 5
Huishoudens met kinderen 10
Huishoudens zonder kinderen 5

Aantal inwoners van Piaam

Aantal inwoners 45
Personen in particulier huishouden 45
Alleenstaande inwoners 5
Ouder in eenouderhuishouden 0
Partner in paar met kinderen 15
Partner in paar geen kinderen 10
Thuiswonend kind 15
Overig lid huishouden 0
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Piaam

Totale wegvoeruigen 56
Personenautos 28
Bedrijfsvoertuigen 25
Bestelautos 17
Bussen 0
Motorfietsen 2
Snorfietsen 0
Brommobielen 0

Personen met migratieachtergrond in Piaam

Totaal 5
Afrikaanse achtergrond 5
Amerikaanse achtergrond 0
Aziastische achtergrond 0
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 0
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Piaam

Alle postcodes van Piaam

8756

GPS coördinaten van Piaam

Breedtegraad (latitude) 53.03335100
Lengtegraad (longitude) 5.41694800

Wijken in Piaam

Wijk 18 Weidestreek Zuidwest

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Piaam?

Piaam ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Piaam?

Piaam heeft 45 inwoners. Hiervan leven 45 personen in een particulier huishouden. Er zijn 5 personen leven alleen. 0 personen wonen in een eenouderhuishouden. 15 personen wonen samen en hebben kinderen. 10 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 15 personen die thuiswonende kinderen zijn. 0 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Piaam?

Piaam telt 20 huishoudens. Hiervan zijn 5 een eenpersoons huishouden. 10 van deze 20 huishoudens hebben kinderen en 5 huishoudens hebben geen kinderen in Piaam

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Piaam?

In Piaam wonen in totaal 5 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 5 personen een Afrikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Aziastische achtergrond. 0 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.