Postcode Kûbaard

Kûbaard is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Kûbaard telt 240 inwoners. Kûbaard heeft 103 huishoudens en 28 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Kûbaard.

Informatie

Postcode(s) van Kûbaard 8732
Netnummer(s) van Kûbaard 0515
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Kûbaard 240
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 103
Aantal bedrijfspanden 28
Aantal huisnummers 112
Aantal straten 12

Plaatsen in de buurt van Kûbaard

Spannum Iens Wommels Hinnaard Wjelsryp Easterlittens Winsum Itens Easterein Waaksens Lollum Baaium Hidaard Baard Tzum Hitzum Burgwerd Rien Britswert Húns Reahûs Leons

Zoeken binnen Kûbaard

Zoek naar een postcode of straat binnen Kûbaard:

NS-stations in de buurt van Kûbaard

Klik op een station om de actuele vertrektijden te bekijken.
Dronrijp Franeker

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 100
Eenpersoons huishoudens 30
Huishoudens met kinderen 35
Huishoudens zonder kinderen 35

Aantal inwoners van Kûbaard

Aantal inwoners 240
Personen in particulier huishouden 240
Alleenstaande inwoners 30
Ouder in eenouderhuishouden 10
Partner in paar met kinderen 55
Partner in paar geen kinderen 75
Thuiswonend kind 65
Overig lid huishouden 5
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Kûbaard

Totale wegvoeruigen 200
Personenautos 128
Bedrijfsvoertuigen 59
Bestelautos 25
Bussen 0
Motorfietsen 9
Snorfietsen 1
Brommobielen 1

Personen met migratieachtergrond in Kûbaard

Totaal 15
Afrikaanse achtergrond 5
Amerikaanse achtergrond 5
Aziastische achtergrond 5
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 5
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Kûbaard

Alle postcodes van Kûbaard

8732

GPS coördinaten van Kûbaard

Breedtegraad (latitude) 53.12802000
Lengtegraad (longitude) 5.59233800

Wijken in Kûbaard

Wijk 20 Littenseradiel

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Kûbaard?

Kûbaard ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Kûbaard?

Kûbaard heeft 240 inwoners. Hiervan leven 240 personen in een particulier huishouden. Er zijn 30 personen leven alleen. 10 personen wonen in een eenouderhuishouden. 55 personen wonen samen en hebben kinderen. 75 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 65 personen die thuiswonende kinderen zijn. 5 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Kûbaard?

Kûbaard telt 100 huishoudens. Hiervan zijn 30 een eenpersoons huishouden. 35 van deze 100 huishoudens hebben kinderen en 35 huishoudens hebben geen kinderen in Kûbaard

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Kûbaard?

In Kûbaard wonen in totaal 15 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 5 personen een Afrikaanse achtergrond. 5 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 5 personen hebben een Aziastische achtergrond. 5 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.