Postcode Lollum

Lollum is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Lollum telt 335 inwoners. Lollum heeft 145 huishoudens en 21 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Lollum.

Informatie

Postcode(s) van Lollum 8823
Netnummer(s) van Lollum 0517
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Lollum 335
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 145
Aantal bedrijfspanden 21
Aantal huisnummers 159
Aantal straten 13

Plaatsen in de buurt van Lollum

Waaksens Hitzum Arum Achlum Tzum Kûbaard Wommels Witmarsum Spannum Franeker Wjelsryp Burgwerd Herbaijum Pingjum Hichtum Iens Midlum

Zoeken binnen Lollum

Zoek naar een postcode of straat binnen Lollum:

Foto's van Lollum

Foto van Lollum Foto van Lollum

NS-stations in de buurt van Lollum

Klik op een station om de actuele vertrektijden te bekijken.
Franeker Harlingen

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 145
Eenpersoons huishoudens 40
Huishoudens met kinderen 50
Huishoudens zonder kinderen 55

Aantal inwoners van Lollum

Aantal inwoners 335
Personen in particulier huishouden 335
Alleenstaande inwoners 40
Ouder in eenouderhuishouden 5
Partner in paar met kinderen 85
Partner in paar geen kinderen 110
Thuiswonend kind 95
Overig lid huishouden 0
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Lollum

Totale wegvoeruigen 365
Personenautos 194
Bedrijfsvoertuigen 91
Bestelautos 38
Bussen 0
Motorfietsen 43
Snorfietsen 10
Brommobielen 1

Personen met migratieachtergrond in Lollum

Totaal 15
Afrikaanse achtergrond 0
Amerikaanse achtergrond 0
Aziastische achtergrond 0
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 15
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Lollum

Alle postcodes van Lollum

8823

GPS coördinaten van Lollum

Breedtegraad (latitude) 53.13586900
Lengtegraad (longitude) 5.52494200

Wijken in Lollum

Wijk 14 Weidestreek Oost

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Lollum?

Lollum ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Lollum?

Lollum heeft 335 inwoners. Hiervan leven 335 personen in een particulier huishouden. Er zijn 40 personen leven alleen. 5 personen wonen in een eenouderhuishouden. 85 personen wonen samen en hebben kinderen. 110 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 95 personen die thuiswonende kinderen zijn. 0 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Lollum?

Lollum telt 145 huishoudens. Hiervan zijn 40 een eenpersoons huishouden. 50 van deze 145 huishoudens hebben kinderen en 55 huishoudens hebben geen kinderen in Lollum

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Lollum?

In Lollum wonen in totaal 15 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 0 personen een Afrikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Aziastische achtergrond. 15 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.