Postcode Koudum

Koudum is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Koudum telt 2.650 inwoners. Koudum heeft 1.335 huishoudens en 196 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Koudum.

Informatie

Postcode(s) van Koudum 8723
Netnummer(s) van Koudum 0514
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Koudum 2.650
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 1.335
Aantal bedrijfspanden 196
Aantal huisnummers 1.595
Aantal straten 68

Plaatsen in de buurt van Koudum

Molkwerum Hindeloopen Kolderwolde Hemelum Oudega Warns Elahuizen Bakhuizen Rijs Mirns It Heidenskip

Zoeken binnen Koudum

Zoek naar een postcode of straat binnen Koudum:

Foto's van Koudum

Foto van Koudum Foto van Koudum

NS-stations in de buurt van Koudum

Klik op een station om de actuele vertrektijden te bekijken.
Koudum-Molkwerum Hindeloopen Workum Stavoren

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 1.190
Eenpersoons huishoudens 390
Huishoudens met kinderen 355
Huishoudens zonder kinderen 445

Aantal inwoners van Koudum

Aantal inwoners 2.650
Personen in particulier huishouden 2.610
Alleenstaande inwoners 390
Ouder in eenouderhuishouden 60
Partner in paar met kinderen 590
Partner in paar geen kinderen 880
Thuiswonend kind 665
Overig lid huishouden 25
Persoon in institutioneel huishouden 40

Aantal voertuigen in Koudum

Totale wegvoeruigen 2.207
Personenautos 1.358
Bedrijfsvoertuigen 522
Bestelautos 189
Bussen 0
Motorfietsen 135
Snorfietsen 87
Brommobielen 5

Personen met migratieachtergrond in Koudum

Totaal 165
Afrikaanse achtergrond 35
Amerikaanse achtergrond 30
Aziastische achtergrond 55
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 45
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Koudum

Alle postcodes van Koudum

8723

GPS coördinaten van Koudum

Breedtegraad (latitude) 52.91765800
Lengtegraad (longitude) 5.45395400

Wijken in Koudum

Wijk 03 Koudum

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Koudum?

Koudum ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Koudum?

Koudum heeft 2650 inwoners. Hiervan leven 2610 personen in een particulier huishouden. Er zijn 390 personen leven alleen. 60 personen wonen in een eenouderhuishouden. 590 personen wonen samen en hebben kinderen. 880 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 665 personen die thuiswonende kinderen zijn. 25 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 40 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Koudum?

Koudum telt 1190 huishoudens. Hiervan zijn 390 een eenpersoons huishouden. 355 van deze 1190 huishoudens hebben kinderen en 445 huishoudens hebben geen kinderen in Koudum

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Koudum?

In Koudum wonen in totaal 165 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 35 personen een Afrikaanse achtergrond. 30 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 55 personen hebben een Aziastische achtergrond. 45 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.