Postcode Wiuwert

Wiuwert is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Wiuwert telt 285 inwoners. Wiuwert heeft 117 huishoudens en 34 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Wiuwert.

Informatie

Postcode(s) van Wiuwert 8637
Netnummer(s) van Wiuwert 058
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Wiuwert 285
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 117
Aantal bedrijfspanden 34
Aantal huisnummers 138
Aantal straten 11

Plaatsen in de buurt van Wiuwert

Britswert Boazum Rien Easterwierrum Mantgum Easterlittens Lytsewierrum Dearsum Itens Baard Jorwert Raerd Hinnaard Sibrandabuorren Leons Scharnegoutum Iens Weidum Tersoal Gauw Bears Húns Easterein Goënga Reduzum Poppenwier

Zoeken binnen Wiuwert

Zoek naar een postcode of straat binnen Wiuwert:

NS-stations in de buurt van Wiuwert

Klik op een station om de actuele vertrektijden te bekijken.
Mantgum Sneek Noord

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 115
Eenpersoons huishoudens 30
Huishoudens met kinderen 45
Huishoudens zonder kinderen 40

Aantal inwoners van Wiuwert

Aantal inwoners 285
Personen in particulier huishouden 285
Alleenstaande inwoners 25
Ouder in eenouderhuishouden 5
Partner in paar met kinderen 85
Partner in paar geen kinderen 80
Thuiswonend kind 90
Overig lid huishouden 0
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Wiuwert

Totale wegvoeruigen 296
Personenautos 169
Bedrijfsvoertuigen 81
Bestelautos 31
Bussen 0
Motorfietsen 21
Snorfietsen 5
Brommobielen 1

Personen met migratieachtergrond in Wiuwert

Totaal 25
Afrikaanse achtergrond 5
Amerikaanse achtergrond 5
Aziastische achtergrond 10
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 5
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Wiuwert

Alle postcodes van Wiuwert

8637

GPS coördinaten van Wiuwert

Breedtegraad (latitude) 53.10795200
Lengtegraad (longitude) 5.69316600

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Wiuwert?

Wiuwert ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Wiuwert?

Wiuwert heeft 285 inwoners. Hiervan leven 285 personen in een particulier huishouden. Er zijn 25 personen leven alleen. 5 personen wonen in een eenouderhuishouden. 85 personen wonen samen en hebben kinderen. 80 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 90 personen die thuiswonende kinderen zijn. 0 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Wiuwert?

Wiuwert telt 115 huishoudens. Hiervan zijn 30 een eenpersoons huishouden. 45 van deze 115 huishoudens hebben kinderen en 40 huishoudens hebben geen kinderen in Wiuwert

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Wiuwert?

In Wiuwert wonen in totaal 25 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 5 personen een Afrikaanse achtergrond. 5 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 10 personen hebben een Aziastische achtergrond. 5 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.