Postcode IJlst

IJlst is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. IJlst telt 3.010 inwoners. IJlst heeft 1.364 huishoudens en 108 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van IJlst.

Informatie

Postcode(s) van IJlst 8651
Netnummer(s) van IJlst 0515
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van IJlst 3.010
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 1.364
Aantal bedrijfspanden 108
Aantal huisnummers 1.557
Aantal straten 57

Plaatsen in de buurt van IJlst

Oosthem Jutrijp Folsgare Sneek Ysbrechtum Abbega Hommerts Tjalhuizum Heeg Oppenhuizen Uitwellingerga Westhem Offingawier Loënga Tirns Oudega Koufurderrige Wolsum Idzega Smallebrugge Blauwhuis Nijland

Zoeken binnen IJlst

Zoek naar een postcode of straat binnen IJlst:

NS-stations in de buurt van IJlst

Klik op een station om de actuele vertrektijden te bekijken.
IJlst Sneek Sneek Noord

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 1.325
Eenpersoons huishoudens 395
Huishoudens met kinderen 465
Huishoudens zonder kinderen 465

Aantal inwoners van IJlst

Aantal inwoners 3.010
Personen in particulier huishouden 3.010
Alleenstaande inwoners 395
Ouder in eenouderhuishouden 90
Partner in paar met kinderen 745
Partner in paar geen kinderen 925
Thuiswonend kind 830
Overig lid huishouden 25
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in IJlst

Totale wegvoeruigen 2.433
Personenautos 1.590
Bedrijfsvoertuigen 478
Bestelautos 196
Bussen 1
Motorfietsen 137
Snorfietsen 84
Brommobielen 3

Personen met migratieachtergrond in IJlst

Totaal 210
Afrikaanse achtergrond 25
Amerikaanse achtergrond 25
Aziastische achtergrond 60
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 95
Marrokaanse achtergrond 5

Kaart van IJlst

Alle postcodes van IJlst

8651

GPS coördinaten van IJlst

Breedtegraad (latitude) 53.01082900
Lengtegraad (longitude) 5.62171900

Wijken in IJlst

Wijk 05 IJlst

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt IJlst?

IJlst ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft IJlst?

IJlst heeft 3010 inwoners. Hiervan leven 3010 personen in een particulier huishouden. Er zijn 395 personen leven alleen. 90 personen wonen in een eenouderhuishouden. 745 personen wonen samen en hebben kinderen. 925 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 830 personen die thuiswonende kinderen zijn. 25 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in IJlst?

IJlst telt 1325 huishoudens. Hiervan zijn 395 een eenpersoons huishouden. 465 van deze 1325 huishoudens hebben kinderen en 465 huishoudens hebben geen kinderen in IJlst

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in IJlst?

In IJlst wonen in totaal 210 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 25 personen een Afrikaanse achtergrond. 25 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 60 personen hebben een Aziastische achtergrond. 95 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 5 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.