Postcode Koufurderrige

Koufurderrige is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Koufurderrige telt 85 inwoners. Koufurderrige heeft 34 huishoudens en 4 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Koufurderrige.

Informatie

Postcode(s) van Koufurderrige 8529
Netnummer(s) van Koufurderrige 0514
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Koufurderrige 85
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 34
Aantal bedrijfspanden 4
Aantal huisnummers 38
Aantal straten 1

Plaatsen in de buurt van Koufurderrige

Hommerts Smallebrugge Indijk Dijken Ypecolsga Jutrijp Woudsend Heeg Uitwellingerga Teroele Boornzwaag Tjerkgaast Legemeer IJlst Oppenhuizen Idskenhuizen Langweer Broek

Zoeken binnen Koufurderrige

Zoek naar een postcode of straat binnen Koufurderrige:

NS-stations in de buurt van Koufurderrige

Klik op een station om de actuele vertrektijden te bekijken.
IJlst Sneek

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 30
Eenpersoons huishoudens 5
Huishoudens met kinderen 15
Huishoudens zonder kinderen 10

Aantal inwoners van Koufurderrige

Aantal inwoners 85
Personen in particulier huishouden 85
Alleenstaande inwoners 5
Ouder in eenouderhuishouden 0
Partner in paar met kinderen 30
Partner in paar geen kinderen 20
Thuiswonend kind 25
Overig lid huishouden 5
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Koufurderrige

Totale wegvoeruigen 94
Personenautos 54
Bedrijfsvoertuigen 29
Bestelautos 15
Bussen 0
Motorfietsen 6
Snorfietsen 3
Brommobielen 0

Personen met migratieachtergrond in Koufurderrige

Totaal 0
Afrikaanse achtergrond 0
Amerikaanse achtergrond 0
Aziastische achtergrond 0
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 0
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Koufurderrige

Alle postcodes van Koufurderrige

8529

GPS coördinaten van Koufurderrige

Breedtegraad (latitude) 52.96546500
Lengtegraad (longitude) 5.65789800

Wijken in Koufurderrige

Wijk 12 Woudsend

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Koufurderrige?

Koufurderrige ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Koufurderrige?

Koufurderrige heeft 85 inwoners. Hiervan leven 85 personen in een particulier huishouden. Er zijn 5 personen leven alleen. 0 personen wonen in een eenouderhuishouden. 30 personen wonen samen en hebben kinderen. 20 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 25 personen die thuiswonende kinderen zijn. 5 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Koufurderrige?

Koufurderrige telt 30 huishoudens. Hiervan zijn 5 een eenpersoons huishouden. 15 van deze 30 huishoudens hebben kinderen en 10 huishoudens hebben geen kinderen in Koufurderrige

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Koufurderrige?

In Koufurderrige wonen in totaal 0 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 0 personen een Afrikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Aziastische achtergrond. 0 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.