Postcode Folsgare

Folsgare is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Folsgare telt 315 inwoners. Folsgare heeft 133 huishoudens en 5 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Folsgare.

Informatie

Postcode(s) van Folsgare 8773
Netnummer(s) van Folsgare 0515
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Folsgare 315
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 133
Aantal bedrijfspanden 5
Aantal huisnummers 138
Aantal straten 8

Plaatsen in de buurt van Folsgare

Tjalhuizum Oosthem Ysbrechtum Abbega IJlst Tirns Nijland Sneek Wolsum Reahûs Hartwerd Westhem Loënga Blauwhuis Jutrijp Hidaard Bolsward Scharnegoutum Offingawier Easterein Goënga Oudega

Zoeken binnen Folsgare

Zoek naar een postcode of straat binnen Folsgare:

Foto's van Folsgare

Foto van Folsgare Foto van Folsgare

NS-stations in de buurt van Folsgare

Klik op een station om de actuele vertrektijden te bekijken.
IJlst Sneek Sneek Noord

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 125
Eenpersoons huishoudens 25
Huishoudens met kinderen 50
Huishoudens zonder kinderen 50

Aantal inwoners van Folsgare

Aantal inwoners 315
Personen in particulier huishouden 315
Alleenstaande inwoners 25
Ouder in eenouderhuishouden 5
Partner in paar met kinderen 90
Partner in paar geen kinderen 100
Thuiswonend kind 95
Overig lid huishouden 0
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Folsgare

Totale wegvoeruigen 309
Personenautos 200
Bedrijfsvoertuigen 60
Bestelautos 27
Bussen 0
Motorfietsen 22
Snorfietsen 10
Brommobielen 1

Personen met migratieachtergrond in Folsgare

Totaal 15
Afrikaanse achtergrond 0
Amerikaanse achtergrond 0
Aziastische achtergrond 5
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 5
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Folsgare

Alle postcodes van Folsgare

8773

GPS coördinaten van Folsgare

Breedtegraad (latitude) 53.03599200
Lengtegraad (longitude) 5.60549500

Wijken in Folsgare

Wijk 10 Noordwest IJlst

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Folsgare?

Folsgare ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Folsgare?

Folsgare heeft 315 inwoners. Hiervan leven 315 personen in een particulier huishouden. Er zijn 25 personen leven alleen. 5 personen wonen in een eenouderhuishouden. 90 personen wonen samen en hebben kinderen. 100 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 95 personen die thuiswonende kinderen zijn. 0 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Folsgare?

Folsgare telt 125 huishoudens. Hiervan zijn 25 een eenpersoons huishouden. 50 van deze 125 huishoudens hebben kinderen en 50 huishoudens hebben geen kinderen in Folsgare

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Folsgare?

In Folsgare wonen in totaal 15 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 0 personen een Afrikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 5 personen hebben een Aziastische achtergrond. 5 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.