Postcode Heeg

Heeg is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Heeg telt 2.230 inwoners. Heeg heeft 1.156 huishoudens en 259 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Heeg.

Informatie

Postcode(s) van Heeg 8621
Netnummer(s) van Heeg 0515
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Heeg 2.230
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 1.156
Aantal bedrijfspanden 259
Aantal huisnummers 1.637
Aantal straten 51

Plaatsen in de buurt van Heeg

Indijk Smallebrugge Ypecolsga Woudsend Hommerts Gaastmeer Idzega Koufurderrige Oudega Jutrijp IJlst Sandfirden Oosthem

Zoeken binnen Heeg

Zoek naar een postcode of straat binnen Heeg:

Foto's van Heeg

Foto van Heeg Foto van Heeg Foto van Heeg Foto van Heeg Foto van Heeg

NS-stations in de buurt van Heeg

Klik op een station om de actuele vertrektijden te bekijken.
IJlst

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 975
Eenpersoons huishoudens 340
Huishoudens met kinderen 325
Huishoudens zonder kinderen 310

Aantal inwoners van Heeg

Aantal inwoners 2.230
Personen in particulier huishouden 2.225
Alleenstaande inwoners 345
Ouder in eenouderhuishouden 45
Partner in paar met kinderen 555
Partner in paar geen kinderen 610
Thuiswonend kind 650
Overig lid huishouden 20
Persoon in institutioneel huishouden 5

Aantal voertuigen in Heeg

Totale wegvoeruigen 1.954
Personenautos 1.159
Bedrijfsvoertuigen 585
Bestelautos 226
Bussen 0
Motorfietsen 89
Snorfietsen 45
Brommobielen 1

Personen met migratieachtergrond in Heeg

Totaal 125
Afrikaanse achtergrond 10
Amerikaanse achtergrond 5
Aziastische achtergrond 50
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 55
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Heeg

Alle postcodes van Heeg

8621

GPS coördinaten van Heeg

Breedtegraad (latitude) 52.96787400
Lengtegraad (longitude) 5.59819300

Wijken in Heeg

Wijk 06 Zuid IJlst Wijk 08 West IJlst

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Heeg?

Heeg ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Heeg?

Heeg heeft 2230 inwoners. Hiervan leven 2225 personen in een particulier huishouden. Er zijn 345 personen leven alleen. 45 personen wonen in een eenouderhuishouden. 555 personen wonen samen en hebben kinderen. 610 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 650 personen die thuiswonende kinderen zijn. 20 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 5 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Heeg?

Heeg telt 975 huishoudens. Hiervan zijn 340 een eenpersoons huishouden. 325 van deze 975 huishoudens hebben kinderen en 310 huishoudens hebben geen kinderen in Heeg

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Heeg?

In Heeg wonen in totaal 125 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 10 personen een Afrikaanse achtergrond. 5 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 50 personen hebben een Aziastische achtergrond. 55 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.