Postcode Wommels

Wommels is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Wommels telt 2.320 inwoners. Wommels heeft 1.087 huishoudens en 230 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Wommels.

Informatie

Postcode(s) van Wommels 8731
Netnummer(s) van Wommels 0515
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Wommels 2.320
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 1.087
Aantal bedrijfspanden 230
Aantal huisnummers 1.308
Aantal straten 50

Plaatsen in de buurt van Wommels

Kûbaard Easterein Hidaard Iens Hinnaard Itens Burgwerd Waaksens Spannum Reahûs Easterlittens Hartwerd Lollum Rien Wjelsryp Hichtum Britswert Winsum Nijland Tirns Bolsward

Zoeken binnen Wommels

Zoek naar een postcode of straat binnen Wommels:

Foto's van Wommels

Foto van Wommels Foto van Wommels Foto van Wommels

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 1.030
Eenpersoons huishoudens 370
Huishoudens met kinderen 325
Huishoudens zonder kinderen 335

Aantal inwoners van Wommels

Aantal inwoners 2.320
Personen in particulier huishouden 2.285
Alleenstaande inwoners 370
Ouder in eenouderhuishouden 55
Partner in paar met kinderen 545
Partner in paar geen kinderen 660
Thuiswonend kind 640
Overig lid huishouden 15
Persoon in institutioneel huishouden 35

Aantal voertuigen in Wommels

Totale wegvoeruigen 1.777
Personenautos 1.212
Bedrijfsvoertuigen 339
Bestelautos 140
Bussen 0
Motorfietsen 131
Snorfietsen 24
Brommobielen 4

Personen met migratieachtergrond in Wommels

Totaal 160
Afrikaanse achtergrond 40
Amerikaanse achtergrond 25
Aziastische achtergrond 45
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 45
Marrokaanse achtergrond 5

Kaart van Wommels

Alle postcodes van Wommels

8731

GPS coördinaten van Wommels

Breedtegraad (latitude) 53.10870100
Lengtegraad (longitude) 5.58582300

Wijken in Wommels

Wijk 20 Littenseradiel

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Wommels?

Wommels ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Wommels?

Wommels heeft 2320 inwoners. Hiervan leven 2285 personen in een particulier huishouden. Er zijn 370 personen leven alleen. 55 personen wonen in een eenouderhuishouden. 545 personen wonen samen en hebben kinderen. 660 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 640 personen die thuiswonende kinderen zijn. 15 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 35 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Wommels?

Wommels telt 1030 huishoudens. Hiervan zijn 370 een eenpersoons huishouden. 325 van deze 1030 huishoudens hebben kinderen en 335 huishoudens hebben geen kinderen in Wommels

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Wommels?

In Wommels wonen in totaal 160 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 40 personen een Afrikaanse achtergrond. 25 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 45 personen hebben een Aziastische achtergrond. 45 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 5 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.