Postcode Idsegahuizum

Idsegahuizum is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Idsegahuizum telt 110 inwoners. Idsegahuizum heeft 41 huishoudens en 9 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Idsegahuizum.

Informatie

Postcode(s) van Idsegahuizum 8755
Netnummer(s) van Idsegahuizum 0515
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Idsegahuizum 110
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 41
Aantal bedrijfspanden 9
Aantal huisnummers 47
Aantal straten 5

Plaatsen in de buurt van Idsegahuizum

Piaam Makkum Gaast Allingawier Exmorra Wons Schraard Longerhouw Parrega Tjerkwerd Cornwerd Dedgum Ferwoude Schettens Hieslum Kornwerderzand

Zoeken binnen Idsegahuizum

Zoek naar een postcode of straat binnen Idsegahuizum:

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 40
Eenpersoons huishoudens 5
Huishoudens met kinderen 20
Huishoudens zonder kinderen 15

Aantal inwoners van Idsegahuizum

Aantal inwoners 110
Personen in particulier huishouden 110
Alleenstaande inwoners 5
Ouder in eenouderhuishouden 0
Partner in paar met kinderen 40
Partner in paar geen kinderen 30
Thuiswonend kind 35
Overig lid huishouden 0
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Idsegahuizum

Totale wegvoeruigen 106
Personenautos 61
Bedrijfsvoertuigen 30
Bestelautos 15
Bussen 0
Motorfietsen 3
Snorfietsen 4
Brommobielen 0

Personen met migratieachtergrond in Idsegahuizum

Totaal 0
Afrikaanse achtergrond 0
Amerikaanse achtergrond 0
Aziastische achtergrond 0
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 5
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Idsegahuizum

Alle postcodes van Idsegahuizum

8755

GPS coördinaten van Idsegahuizum

Breedtegraad (latitude) 53.04223500
Lengtegraad (longitude) 5.41829600

Wijken in Idsegahuizum

Wijk 18 Weidestreek Zuidwest

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Idsegahuizum?

Idsegahuizum ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Idsegahuizum?

Idsegahuizum heeft 110 inwoners. Hiervan leven 110 personen in een particulier huishouden. Er zijn 5 personen leven alleen. 0 personen wonen in een eenouderhuishouden. 40 personen wonen samen en hebben kinderen. 30 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 35 personen die thuiswonende kinderen zijn. 0 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Idsegahuizum?

Idsegahuizum telt 40 huishoudens. Hiervan zijn 5 een eenpersoons huishouden. 20 van deze 40 huishoudens hebben kinderen en 15 huishoudens hebben geen kinderen in Idsegahuizum

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Idsegahuizum?

In Idsegahuizum wonen in totaal 0 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 0 personen een Afrikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Aziastische achtergrond. 5 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.