Postcode Hartwerd

Hartwerd is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Hartwerd telt 115 inwoners. Hartwerd heeft 45 huishoudens en 17 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Hartwerd.

Informatie

Postcode(s) van Hartwerd 8741
Netnummer(s) van Hartwerd 0515
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Hartwerd 115
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 45
Aantal bedrijfspanden 17
Aantal huisnummers 51
Aantal straten 4

Plaatsen in de buurt van Hartwerd

Nijland Bolsward Burgwerd Hidaard Reahûs Tjalhuizum Easterein Wolsum Hichtum Tirns Folsgare Abbega Wommels Blauwhuis Ysbrechtum Tjerkwerd Waaksens Westhem Schettens Oosthem Longerhouw Itens

Zoeken binnen Hartwerd

Zoek naar een postcode of straat binnen Hartwerd:

Foto's van Hartwerd

Foto van Hartwerd

NS-stations in de buurt van Hartwerd

Klik op een station om de actuele vertrektijden te bekijken.
IJlst Sneek Sneek Noord

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 40
Eenpersoons huishoudens 5
Huishoudens met kinderen 20
Huishoudens zonder kinderen 15

Aantal inwoners van Hartwerd

Aantal inwoners 115
Personen in particulier huishouden 115
Alleenstaande inwoners 5
Ouder in eenouderhuishouden 0
Partner in paar met kinderen 40
Partner in paar geen kinderen 35
Thuiswonend kind 35
Overig lid huishouden 0
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Hartwerd

Totale wegvoeruigen 165
Personenautos 84
Bedrijfsvoertuigen 57
Bestelautos 22
Bussen 0
Motorfietsen 10
Snorfietsen 1
Brommobielen 0

Personen met migratieachtergrond in Hartwerd

Totaal 10
Afrikaanse achtergrond 0
Amerikaanse achtergrond 5
Aziastische achtergrond 0
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 5
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Hartwerd

Alle postcodes van Hartwerd

8741

GPS coördinaten van Hartwerd

Breedtegraad (latitude) 53.06810200
Lengtegraad (longitude) 5.56760400

Wijken in Hartwerd

Wijk 14 Weidestreek Oost

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Hartwerd?

Hartwerd ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Hartwerd?

Hartwerd heeft 115 inwoners. Hiervan leven 115 personen in een particulier huishouden. Er zijn 5 personen leven alleen. 0 personen wonen in een eenouderhuishouden. 40 personen wonen samen en hebben kinderen. 35 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 35 personen die thuiswonende kinderen zijn. 0 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Hartwerd?

Hartwerd telt 40 huishoudens. Hiervan zijn 5 een eenpersoons huishouden. 20 van deze 40 huishoudens hebben kinderen en 15 huishoudens hebben geen kinderen in Hartwerd

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Hartwerd?

In Hartwerd wonen in totaal 10 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 0 personen een Afrikaanse achtergrond. 5 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Aziastische achtergrond. 5 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.