Postcode Hindeloopen

Hindeloopen is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Hindeloopen telt 860 inwoners. Hindeloopen heeft 423 huishoudens en 85 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Hindeloopen.

Informatie

Postcode(s) van Hindeloopen 8713
Netnummer(s) van Hindeloopen 0514
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Hindeloopen 860
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 423
Aantal bedrijfspanden 85
Aantal huisnummers 531
Aantal straten 44

Plaatsen in de buurt van Hindeloopen

Molkwerum Koudum Warns Workum Stavoren It Heidenskip Ferwoude

Zoeken binnen Hindeloopen

Zoek naar een postcode of straat binnen Hindeloopen:

Foto's van Hindeloopen

Foto van Hindeloopen Foto van Hindeloopen Foto van Hindeloopen Foto van Hindeloopen Foto van Hindeloopen

NS-stations in de buurt van Hindeloopen

Klik op een station om de actuele vertrektijden te bekijken.
Hindeloopen Koudum-Molkwerum Workum Stavoren

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 390
Eenpersoons huishoudens 135
Huishoudens met kinderen 125
Huishoudens zonder kinderen 130

Aantal inwoners van Hindeloopen

Aantal inwoners 860
Personen in particulier huishouden 860
Alleenstaande inwoners 130
Ouder in eenouderhuishouden 30
Partner in paar met kinderen 200
Partner in paar geen kinderen 260
Thuiswonend kind 230
Overig lid huishouden 10
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Hindeloopen

Totale wegvoeruigen 685
Personenautos 435
Bedrijfsvoertuigen 171
Bestelautos 72
Bussen 0
Motorfietsen 43
Snorfietsen 15
Brommobielen 4

Personen met migratieachtergrond in Hindeloopen

Totaal 60
Afrikaanse achtergrond 10
Amerikaanse achtergrond 0
Aziastische achtergrond 15
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 35
Marrokaanse achtergrond 5

Kaart van Hindeloopen

Alle postcodes van Hindeloopen

8713

GPS coördinaten van Hindeloopen

Breedtegraad (latitude) 52.93316200
Lengtegraad (longitude) 5.40386900

Wijken in Hindeloopen

Wijk 02 Nijefurd Wijk 03 Koudum

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Hindeloopen?

Hindeloopen ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Hindeloopen?

Hindeloopen heeft 860 inwoners. Hiervan leven 860 personen in een particulier huishouden. Er zijn 130 personen leven alleen. 30 personen wonen in een eenouderhuishouden. 200 personen wonen samen en hebben kinderen. 260 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 230 personen die thuiswonende kinderen zijn. 10 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Hindeloopen?

Hindeloopen telt 390 huishoudens. Hiervan zijn 135 een eenpersoons huishouden. 125 van deze 390 huishoudens hebben kinderen en 130 huishoudens hebben geen kinderen in Hindeloopen

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Hindeloopen?

In Hindeloopen wonen in totaal 60 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 10 personen een Afrikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 15 personen hebben een Aziastische achtergrond. 35 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 5 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.