Postcode Exmorra

Exmorra is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Exmorra telt 455 inwoners. Exmorra heeft 186 huishoudens en 18 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Exmorra.

Informatie

Postcode(s) van Exmorra 8759
Netnummer(s) van Exmorra 0515
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Exmorra 455
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 186
Aantal bedrijfspanden 18
Aantal huisnummers 199
Aantal straten 11

Plaatsen in de buurt van Exmorra

Allingawier Longerhouw Tjerkwerd Schraard Schettens Idsegahuizum Makkum Dedgum Piaam Hichtum Wons Parrega Bolsward Witmarsum Greonterp Blauwhuis Hieslum Gaast Wolsum Burgwerd Cornwerd

Zoeken binnen Exmorra

Zoek naar een postcode of straat binnen Exmorra:

Foto's van Exmorra

Foto van Exmorra Foto van Exmorra

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 185
Eenpersoons huishoudens 45
Huishoudens met kinderen 70
Huishoudens zonder kinderen 70

Aantal inwoners van Exmorra

Aantal inwoners 455
Personen in particulier huishouden 455
Alleenstaande inwoners 45
Ouder in eenouderhuishouden 5
Partner in paar met kinderen 130
Partner in paar geen kinderen 135
Thuiswonend kind 135
Overig lid huishouden 5
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Exmorra

Totale wegvoeruigen 362
Personenautos 244
Bedrijfsvoertuigen 78
Bestelautos 32
Bussen 0
Motorfietsen 24
Snorfietsen 4
Brommobielen 0

Personen met migratieachtergrond in Exmorra

Totaal 20
Afrikaanse achtergrond 0
Amerikaanse achtergrond 5
Aziastische achtergrond 0
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 15
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Exmorra

Alle postcodes van Exmorra

8759

GPS coördinaten van Exmorra

Breedtegraad (latitude) 53.05703700
Lengtegraad (longitude) 5.46587200

Wijken in Exmorra

Wijk 16 Weidestreek Zuid

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Exmorra?

Exmorra ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Exmorra?

Exmorra heeft 455 inwoners. Hiervan leven 455 personen in een particulier huishouden. Er zijn 45 personen leven alleen. 5 personen wonen in een eenouderhuishouden. 130 personen wonen samen en hebben kinderen. 135 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 135 personen die thuiswonende kinderen zijn. 5 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Exmorra?

Exmorra telt 185 huishoudens. Hiervan zijn 45 een eenpersoons huishouden. 70 van deze 185 huishoudens hebben kinderen en 70 huishoudens hebben geen kinderen in Exmorra

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Exmorra?

In Exmorra wonen in totaal 20 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 0 personen een Afrikaanse achtergrond. 5 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Aziastische achtergrond. 15 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.