Postcode Ferwoude

Ferwoude is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Ferwoude telt 225 inwoners. Ferwoude heeft 88 huishoudens en 21 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Ferwoude.

Informatie

Postcode(s) van Ferwoude 8761
Netnummer(s) van Ferwoude 0515
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Ferwoude 225
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 88
Aantal bedrijfspanden 21
Aantal huisnummers 97
Aantal straten 8

Plaatsen in de buurt van Ferwoude

Workum It Heidenskip Nijhuizum Gaast Parrega Hieslum Piaam Greonterp Dedgum Idsegahuizum Sandfirden Hindeloopen

Zoeken binnen Ferwoude

Zoek naar een postcode of straat binnen Ferwoude:

Foto's van Ferwoude

Foto van Ferwoude Foto van Ferwoude Foto van Ferwoude Foto van Ferwoude Foto van Ferwoude

NS-stations in de buurt van Ferwoude

Klik op een station om de actuele vertrektijden te bekijken.
Workum Hindeloopen

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 85
Eenpersoons huishoudens 15
Huishoudens met kinderen 35
Huishoudens zonder kinderen 35

Aantal inwoners van Ferwoude

Aantal inwoners 225
Personen in particulier huishouden 225
Alleenstaande inwoners 15
Ouder in eenouderhuishouden 0
Partner in paar met kinderen 70
Partner in paar geen kinderen 65
Thuiswonend kind 75
Overig lid huishouden 0
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Ferwoude

Totale wegvoeruigen 273
Personenautos 133
Bedrijfsvoertuigen 91
Bestelautos 35
Bussen 0
Motorfietsen 21
Snorfietsen 7
Brommobielen 0

Personen met migratieachtergrond in Ferwoude

Totaal 10
Afrikaanse achtergrond 0
Amerikaanse achtergrond 5
Aziastische achtergrond 0
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 5
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Ferwoude

Alle postcodes van Ferwoude

8761

GPS coördinaten van Ferwoude

Breedtegraad (latitude) 52.98821500
Lengtegraad (longitude) 5.43000300

Wijken in Ferwoude

Wijk 18 Weidestreek Zuidwest

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Ferwoude?

Ferwoude ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Ferwoude?

Ferwoude heeft 225 inwoners. Hiervan leven 225 personen in een particulier huishouden. Er zijn 15 personen leven alleen. 0 personen wonen in een eenouderhuishouden. 70 personen wonen samen en hebben kinderen. 65 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 75 personen die thuiswonende kinderen zijn. 0 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Ferwoude?

Ferwoude telt 85 huishoudens. Hiervan zijn 15 een eenpersoons huishouden. 35 van deze 85 huishoudens hebben kinderen en 35 huishoudens hebben geen kinderen in Ferwoude

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Ferwoude?

In Ferwoude wonen in totaal 10 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 0 personen een Afrikaanse achtergrond. 5 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Aziastische achtergrond. 5 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.