Postcode Makkum

Makkum is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Makkum telt 3.505 inwoners. Makkum heeft 1.665 huishoudens en 218 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Makkum.

Informatie

Postcode(s) van Makkum 8754
Netnummer(s) van Makkum 0515
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Makkum 3.505
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 1.665
Aantal bedrijfspanden 218
Aantal huisnummers 2.450
Aantal straten 105

Plaatsen in de buurt van Makkum

Idsegahuizum Piaam Wons Cornwerd Exmorra Allingawier Schraard Gaast Longerhouw Kornwerderzand Schettens Tjerkwerd Witmarsum Zurich

Zoeken binnen Makkum

Zoek naar een postcode of straat binnen Makkum:

Foto's van Makkum

Foto van Makkum

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 1.595
Eenpersoons huishoudens 565
Huishoudens met kinderen 495
Huishoudens zonder kinderen 535

Aantal inwoners van Makkum

Aantal inwoners 3.505
Personen in particulier huishouden 3.460
Alleenstaande inwoners 560
Ouder in eenouderhuishouden 100
Partner in paar met kinderen 800
Partner in paar geen kinderen 1.070
Thuiswonend kind 890
Overig lid huishouden 40
Persoon in institutioneel huishouden 45

Aantal voertuigen in Makkum

Totale wegvoeruigen 2.825
Personenautos 1.887
Bedrijfsvoertuigen 586
Bestelautos 234
Bussen 0
Motorfietsen 176
Snorfietsen 81
Brommobielen 8

Personen met migratieachtergrond in Makkum

Totaal 325
Afrikaanse achtergrond 25
Amerikaanse achtergrond 30
Aziastische achtergrond 90
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 175
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Makkum

Alle postcodes van Makkum

8754

GPS coördinaten van Makkum

Breedtegraad (latitude) 53.05754200
Lengtegraad (longitude) 5.40932400

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Makkum?

Makkum ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Makkum?

Makkum heeft 3505 inwoners. Hiervan leven 3460 personen in een particulier huishouden. Er zijn 560 personen leven alleen. 100 personen wonen in een eenouderhuishouden. 800 personen wonen samen en hebben kinderen. 1070 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 890 personen die thuiswonende kinderen zijn. 40 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 45 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Makkum?

Makkum telt 1595 huishoudens. Hiervan zijn 565 een eenpersoons huishouden. 495 van deze 1595 huishoudens hebben kinderen en 535 huishoudens hebben geen kinderen in Makkum

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Makkum?

In Makkum wonen in totaal 325 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 25 personen een Afrikaanse achtergrond. 30 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 90 personen hebben een Aziastische achtergrond. 175 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.