Postcode Allingawier

Allingawier is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Allingawier telt 95 inwoners. Allingawier heeft 35 huishoudens en 9 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Allingawier.

Informatie

Postcode(s) van Allingawier 8758
Netnummer(s) van Allingawier 0515
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Allingawier 95
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 35
Aantal bedrijfspanden 9
Aantal huisnummers 46
Aantal straten 5

Plaatsen in de buurt van Allingawier

Exmorra Tjerkwerd Longerhouw Dedgum Idsegahuizum Parrega Piaam Makkum Schraard Schettens Greonterp Hieslum Gaast Bolsward Blauwhuis Wons Hichtum Wolsum Westhem Witmarsum

Zoeken binnen Allingawier

Zoek naar een postcode of straat binnen Allingawier:

Foto's van Allingawier

Foto van Allingawier Foto van Allingawier

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 35
Eenpersoons huishoudens 5
Huishoudens met kinderen 15
Huishoudens zonder kinderen 15

Aantal inwoners van Allingawier

Aantal inwoners 95
Personen in particulier huishouden 95
Alleenstaande inwoners 5
Ouder in eenouderhuishouden 0
Partner in paar met kinderen 25
Partner in paar geen kinderen 30
Thuiswonend kind 30
Overig lid huishouden 5
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Allingawier

Totale wegvoeruigen 112
Personenautos 51
Bedrijfsvoertuigen 38
Bestelautos 14
Bussen 0
Motorfietsen 6
Snorfietsen 3
Brommobielen 1

Personen met migratieachtergrond in Allingawier

Totaal 5
Afrikaanse achtergrond 0
Amerikaanse achtergrond 5
Aziastische achtergrond 0
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 0
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Allingawier

Alle postcodes van Allingawier

8758

GPS coördinaten van Allingawier

Breedtegraad (latitude) 53.04602800
Lengtegraad (longitude) 5.46418800

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Allingawier?

Allingawier ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Allingawier?

Allingawier heeft 95 inwoners. Hiervan leven 95 personen in een particulier huishouden. Er zijn 5 personen leven alleen. 0 personen wonen in een eenouderhuishouden. 25 personen wonen samen en hebben kinderen. 30 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 30 personen die thuiswonende kinderen zijn. 5 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Allingawier?

Allingawier telt 35 huishoudens. Hiervan zijn 5 een eenpersoons huishouden. 15 van deze 35 huishoudens hebben kinderen en 15 huishoudens hebben geen kinderen in Allingawier

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Allingawier?

In Allingawier wonen in totaal 5 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 0 personen een Afrikaanse achtergrond. 5 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Aziastische achtergrond. 0 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.