Postcode Wolsum

Wolsum is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Wolsum telt 140 inwoners. Wolsum heeft 51 huishoudens en 14 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Wolsum.

Informatie

Postcode(s) van Wolsum 8774
Netnummer(s) van Wolsum 0515
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Wolsum 140
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 51
Aantal bedrijfspanden 14
Aantal huisnummers 61
Aantal straten 9

Plaatsen in de buurt van Wolsum

Blauwhuis Westhem Abbega Nijland Bolsward Tjerkwerd Greonterp Dedgum Hartwerd Folsgare Oosthem Tjalhuizum Hieslum Parrega Oudega Hichtum Burgwerd Allingawier Sandfirden IJlst Longerhouw Exmorra Hidaard Reahûs Ysbrechtum Tirns Idzega

Zoeken binnen Wolsum

Zoek naar een postcode of straat binnen Wolsum:

Foto's van Wolsum

Foto van Wolsum Foto van Wolsum

NS-stations in de buurt van Wolsum

Klik op een station om de actuele vertrektijden te bekijken.
IJlst Sneek Sneek Noord

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 45
Eenpersoons huishoudens 5
Huishoudens met kinderen 20
Huishoudens zonder kinderen 20

Aantal inwoners van Wolsum

Aantal inwoners 140
Personen in particulier huishouden 140
Alleenstaande inwoners 10
Ouder in eenouderhuishouden 0
Partner in paar met kinderen 40
Partner in paar geen kinderen 35
Thuiswonend kind 50
Overig lid huishouden 5
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Wolsum

Totale wegvoeruigen 150
Personenautos 67
Bedrijfsvoertuigen 44
Bestelautos 20
Bussen 0
Motorfietsen 10
Snorfietsen 15
Brommobielen 0

Personen met migratieachtergrond in Wolsum

Totaal 5
Afrikaanse achtergrond 0
Amerikaanse achtergrond 0
Aziastische achtergrond 0
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 5
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Wolsum

Alle postcodes van Wolsum

8774

GPS coördinaten van Wolsum

Breedtegraad (latitude) 53.03656300
Lengtegraad (longitude) 5.54669200

Wijken in Wolsum

Wijk 09 Oosthem

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Wolsum?

Wolsum ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Wolsum?

Wolsum heeft 140 inwoners. Hiervan leven 140 personen in een particulier huishouden. Er zijn 10 personen leven alleen. 0 personen wonen in een eenouderhuishouden. 40 personen wonen samen en hebben kinderen. 35 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 50 personen die thuiswonende kinderen zijn. 5 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Wolsum?

Wolsum telt 45 huishoudens. Hiervan zijn 5 een eenpersoons huishouden. 20 van deze 45 huishoudens hebben kinderen en 20 huishoudens hebben geen kinderen in Wolsum

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Wolsum?

In Wolsum wonen in totaal 5 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 0 personen een Afrikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Aziastische achtergrond. 5 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.