Postcode Kimswerd

Kimswerd is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Kimswerd telt 550 inwoners. Kimswerd heeft 274 huishoudens en 20 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Kimswerd.

Informatie

Postcode(s) van Kimswerd 8821
Netnummer(s) van Kimswerd 0517
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Kimswerd 550
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 274
Aantal bedrijfspanden 20
Aantal huisnummers 297
Aantal straten 22

Plaatsen in de buurt van Kimswerd

Pingjum Zurich Arum Witmarsum Harlingen Wons Cornwerd Schraard Achlum

Zoeken binnen Kimswerd

Zoek naar een postcode of straat binnen Kimswerd:

Foto's van Kimswerd

Foto van Kimswerd Foto van Kimswerd

NS-stations in de buurt van Kimswerd

Klik op een station om de actuele vertrektijden te bekijken.
Harlingen Harlingen Haven

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 265
Eenpersoons huishoudens 100
Huishoudens met kinderen 75
Huishoudens zonder kinderen 90

Aantal inwoners van Kimswerd

Aantal inwoners 550
Personen in particulier huishouden 550
Alleenstaande inwoners 100
Ouder in eenouderhuishouden 10
Partner in paar met kinderen 125
Partner in paar geen kinderen 180
Thuiswonend kind 130
Overig lid huishouden 5
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Kimswerd

Totale wegvoeruigen 532
Personenautos 331
Bedrijfsvoertuigen 96
Bestelautos 42
Bussen 0
Motorfietsen 45
Snorfietsen 24
Brommobielen 1

Personen met migratieachtergrond in Kimswerd

Totaal 55
Afrikaanse achtergrond 10
Amerikaanse achtergrond 5
Aziastische achtergrond 10
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 25
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Kimswerd

Alle postcodes van Kimswerd

8821

GPS coördinaten van Kimswerd

Breedtegraad (latitude) 53.13235500
Lengtegraad (longitude) 5.42611400

Wijken in Kimswerd

Wijk 13 Bouwhoek

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Kimswerd?

Kimswerd ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Kimswerd?

Kimswerd heeft 550 inwoners. Hiervan leven 550 personen in een particulier huishouden. Er zijn 100 personen leven alleen. 10 personen wonen in een eenouderhuishouden. 125 personen wonen samen en hebben kinderen. 180 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 130 personen die thuiswonende kinderen zijn. 5 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Kimswerd?

Kimswerd telt 265 huishoudens. Hiervan zijn 100 een eenpersoons huishouden. 75 van deze 265 huishoudens hebben kinderen en 90 huishoudens hebben geen kinderen in Kimswerd

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Kimswerd?

In Kimswerd wonen in totaal 55 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 10 personen een Afrikaanse achtergrond. 5 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 10 personen hebben een Aziastische achtergrond. 25 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.