Postcode Woudsend

Woudsend is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Woudsend telt 1.405 inwoners. Woudsend heeft 667 huishoudens en 93 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Woudsend.

Informatie

Postcode(s) van Woudsend 8551
Netnummer(s) van Woudsend 0514
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Woudsend 1.405
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 667
Aantal bedrijfspanden 93
Aantal huisnummers 765
Aantal straten 54

Plaatsen in de buurt van Woudsend

Ypecolsga Indijk Smallebrugge Heeg Koufurderrige Tjerkgaast Hommerts Teroele Sloten Wijckel Balk Gaastmeer Dijken Idskenhuizen Jutrijp

Zoeken binnen Woudsend

Zoek naar een postcode of straat binnen Woudsend:

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 600
Eenpersoons huishoudens 185
Huishoudens met kinderen 220
Huishoudens zonder kinderen 195

Aantal inwoners van Woudsend

Aantal inwoners 1.405
Personen in particulier huishouden 1.400
Alleenstaande inwoners 185
Ouder in eenouderhuishouden 30
Partner in paar met kinderen 375
Partner in paar geen kinderen 390
Thuiswonend kind 400
Overig lid huishouden 20
Persoon in institutioneel huishouden 5

Aantal voertuigen in Woudsend

Totale wegvoeruigen 1.252
Personenautos 766
Bedrijfsvoertuigen 327
Bestelautos 164
Bussen 0
Motorfietsen 84
Snorfietsen 26
Brommobielen 0

Personen met migratieachtergrond in Woudsend

Totaal 105
Afrikaanse achtergrond 10
Amerikaanse achtergrond 10
Aziastische achtergrond 20
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 65
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Woudsend

Alle postcodes van Woudsend

8551

GPS coördinaten van Woudsend

Breedtegraad (latitude) 52.94014700
Lengtegraad (longitude) 5.62479600

Wijken in Woudsend

Wijk 12 Woudsend

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Woudsend?

Woudsend ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Woudsend?

Woudsend heeft 1405 inwoners. Hiervan leven 1400 personen in een particulier huishouden. Er zijn 185 personen leven alleen. 30 personen wonen in een eenouderhuishouden. 375 personen wonen samen en hebben kinderen. 390 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 400 personen die thuiswonende kinderen zijn. 20 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 5 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Woudsend?

Woudsend telt 600 huishoudens. Hiervan zijn 185 een eenpersoons huishouden. 220 van deze 600 huishoudens hebben kinderen en 195 huishoudens hebben geen kinderen in Woudsend

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Woudsend?

In Woudsend wonen in totaal 105 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 10 personen een Afrikaanse achtergrond. 10 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 20 personen hebben een Aziastische achtergrond. 65 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.