Postcode Wons

Wons is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Wons telt 295 inwoners. Wons heeft 124 huishoudens en 19 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Wons.

Informatie

Postcode(s) van Wons 8747
Netnummer(s) van Wons 0517
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Wons 295
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 124
Aantal bedrijfspanden 19
Aantal huisnummers 142
Aantal straten 11

Plaatsen in de buurt van Wons

Schraard Cornwerd Makkum Zurich Witmarsum Pingjum Schettens Longerhouw Exmorra Idsegahuizum Allingawier Kimswerd Kornwerderzand Piaam Hichtum Arum

Zoeken binnen Wons

Zoek naar een postcode of straat binnen Wons:

Foto's van Wons

Foto van Wons Foto van Wons

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 120
Eenpersoons huishoudens 30
Huishoudens met kinderen 45
Huishoudens zonder kinderen 45

Aantal inwoners van Wons

Aantal inwoners 295
Personen in particulier huishouden 295
Alleenstaande inwoners 30
Ouder in eenouderhuishouden 0
Partner in paar met kinderen 85
Partner in paar geen kinderen 95
Thuiswonend kind 85
Overig lid huishouden 0
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Wons

Totale wegvoeruigen 336
Personenautos 187
Bedrijfsvoertuigen 91
Bestelautos 40
Bussen 0
Motorfietsen 30
Snorfietsen 9
Brommobielen 2

Personen met migratieachtergrond in Wons

Totaal 20
Afrikaanse achtergrond 5
Amerikaanse achtergrond 0
Aziastische achtergrond 5
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 10
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Wons

Alle postcodes van Wons

8747

GPS coördinaten van Wons

Breedtegraad (latitude) 53.08547200
Lengtegraad (longitude) 5.42202200

Wijken in Wons

Wijk 15 Weidestreek West Wijk 17 Makkum

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Wons?

Wons ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Wons?

Wons heeft 295 inwoners. Hiervan leven 295 personen in een particulier huishouden. Er zijn 30 personen leven alleen. 0 personen wonen in een eenouderhuishouden. 85 personen wonen samen en hebben kinderen. 95 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 85 personen die thuiswonende kinderen zijn. 0 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Wons?

Wons telt 120 huishoudens. Hiervan zijn 30 een eenpersoons huishouden. 45 van deze 120 huishoudens hebben kinderen en 45 huishoudens hebben geen kinderen in Wons

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Wons?

In Wons wonen in totaal 20 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 5 personen een Afrikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 5 personen hebben een Aziastische achtergrond. 10 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.