Postcode Feinsum

Feinsum is een plaats is de gemeente Leeuwarden, in de Nederlandse provincie Friesland. Feinsum telt 165 inwoners. Feinsum heeft 68 huishoudens en 5 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Feinsum.

Informatie

Postcode(s) van Feinsum 9053
Netnummer(s) van Feinsum 058
Gemeente Leeuwarden
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Feinsum 165
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 68
Aantal bedrijfspanden 5
Aantal huisnummers 71
Aantal straten 6

Plaatsen in de buurt van Feinsum

Stiens Hijum Alde Leie Britsum Oudebildtzijl Koarnjum Hallum Vrouwenparochie Wyns Marrum Ingelum Bitgummole Wânswert Jelsum

Zoeken binnen Feinsum

Zoek naar een postcode of straat binnen Feinsum:

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 65
Eenpersoons huishoudens 10
Huishoudens met kinderen 25
Huishoudens zonder kinderen 30

Aantal inwoners van Feinsum

Aantal inwoners 165
Personen in particulier huishouden 165
Alleenstaande inwoners 10
Ouder in eenouderhuishouden 5
Partner in paar met kinderen 45
Partner in paar geen kinderen 60
Thuiswonend kind 45
Overig lid huishouden 0
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Feinsum

Totale wegvoeruigen 171
Personenautos 100
Bedrijfsvoertuigen 40
Bestelautos 7
Bussen 0
Motorfietsen 11
Snorfietsen 9
Brommobielen 1

Personen met migratieachtergrond in Feinsum

Totaal 5
Afrikaanse achtergrond 0
Amerikaanse achtergrond 0
Aziastische achtergrond 5
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 0
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Feinsum

Alle postcodes van Feinsum

9053

GPS coördinaten van Feinsum

Breedtegraad (latitude) 53.27630900
Lengtegraad (longitude) 5.76705700

Wijken in Feinsum

Stiens e.o.

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Feinsum?

Feinsum ligt in de gemeente Leeuwarden binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Alde Leie, Baard, Bears, Britsum, Eagum, Easterlittens, Friens, Goutum, Grou, Hempens, Hijum, Hilaard, Húns, Idaerd, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jorwert, Koarnjum, Leeuwarden, Lekkum, Leons, Mantgum, Miedum, Reduzum, Snakkerburen, Stiens, Swichum, Teerns, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Wirdum, Wytgaard.

Hoeveel inwoners heeft Feinsum?

Feinsum heeft 165 inwoners. Hiervan leven 165 personen in een particulier huishouden. Er zijn 10 personen leven alleen. 5 personen wonen in een eenouderhuishouden. 45 personen wonen samen en hebben kinderen. 60 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 45 personen die thuiswonende kinderen zijn. 0 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Feinsum?

Feinsum telt 65 huishoudens. Hiervan zijn 10 een eenpersoons huishouden. 25 van deze 65 huishoudens hebben kinderen en 30 huishoudens hebben geen kinderen in Feinsum

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Feinsum?

In Feinsum wonen in totaal 5 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 0 personen een Afrikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 5 personen hebben een Aziastische achtergrond. 0 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.