Postcode Wytgaard

Wytgaard is een plaats is de gemeente Leeuwarden, in de Nederlandse provincie Friesland. Wytgaard telt 570 inwoners. Wytgaard heeft 268 huishoudens en 21 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Wytgaard.

Informatie

Postcode(s) van Wytgaard 9089
Netnummer(s) van Wytgaard 058
Gemeente Leeuwarden
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Wytgaard 570
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 268
Aantal bedrijfspanden 21
Aantal huisnummers 279
Aantal straten 15

Plaatsen in de buurt van Wytgaard

Wirdum Swichum Weidum Reduzum Idaerd Eagum Jellum Bears Wergea Friens Mantgum Goutum Easterwierrum Raerd Jorwert Teerns Hempens Boksum Warstiens Grou Leeuwarden

Zoeken binnen Wytgaard

Zoek naar een postcode of straat binnen Wytgaard:

NS-stations in de buurt van Wytgaard

Klik op een station om de actuele vertrektijden te bekijken.
Mantgum Leeuwarden Grou-Jirnsum Deinum Leeuwarden Camminghaburen

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 265
Eenpersoons huishoudens 100
Huishoudens met kinderen 75
Huishoudens zonder kinderen 90

Aantal inwoners van Wytgaard

Aantal inwoners 570
Personen in particulier huishouden 570
Alleenstaande inwoners 100
Ouder in eenouderhuishouden 10
Partner in paar met kinderen 140
Partner in paar geen kinderen 175
Thuiswonend kind 145
Overig lid huishouden 0
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Wytgaard

Totale wegvoeruigen 523
Personenautos 335
Bedrijfsvoertuigen 113
Bestelautos 39
Bussen 0
Motorfietsen 31
Snorfietsen 21
Brommobielen 1

Personen met migratieachtergrond in Wytgaard

Totaal 25
Afrikaanse achtergrond 0
Amerikaanse achtergrond 0
Aziastische achtergrond 10
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 15
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Wytgaard

Alle postcodes van Wytgaard

9089

GPS coördinaten van Wytgaard

Breedtegraad (latitude) 53.14114400
Lengtegraad (longitude) 5.78526800

Wijken in Wytgaard

Dorpen Zuid-West

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Wytgaard?

Wytgaard ligt in de gemeente Leeuwarden binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Alde Leie, Baard, Bears, Britsum, Eagum, Easterlittens, Feinsum, Friens, Goutum, Grou, Hempens, Hijum, Hilaard, Húns, Idaerd, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jorwert, Koarnjum, Leeuwarden, Lekkum, Leons, Mantgum, Miedum, Reduzum, Snakkerburen, Stiens, Swichum, Teerns, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Wirdum.

Hoeveel inwoners heeft Wytgaard?

Wytgaard heeft 570 inwoners. Hiervan leven 570 personen in een particulier huishouden. Er zijn 100 personen leven alleen. 10 personen wonen in een eenouderhuishouden. 140 personen wonen samen en hebben kinderen. 175 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 145 personen die thuiswonende kinderen zijn. 0 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Wytgaard?

Wytgaard telt 265 huishoudens. Hiervan zijn 100 een eenpersoons huishouden. 75 van deze 265 huishoudens hebben kinderen en 90 huishoudens hebben geen kinderen in Wytgaard

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Wytgaard?

In Wytgaard wonen in totaal 25 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 0 personen een Afrikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 10 personen hebben een Aziastische achtergrond. 15 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.